”Samarbete med Nato räcker”

Publicerad 2012-05-23 06:00

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Sverige ska stå utanför Nato. Medlemskap i den militära alliansen begränsar landets handlingsfrihet och politiska svängrum. Det hävdar Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin.

Sverige ska stå utanför Nato. Medlemskap i den militära alliansen begränsar landets handlingsfrihet och politiska svängrum. Det hävdar Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin.

Han beskriver partiets inställning till Nato som enkel sedan 1994 då Sverige ingick i alliansens ”Partnerskap för fred”. Det betyder närmare bestämt att samarbeten är ok och att gränsen går vid ett medlemskap som innebär ömsesidiga försvarsförpliktelser medlemsländerna emellan.

– Det är på det sättet socialdemokratiska regeringar har utvecklat samarbetet med Nato. Vi vill helt enkelt behålla den nationella handlingsfriheten. Att ingå i en militär allians innebär att man förbinder sig att försvara varandra och man ska komma ihåg att Nato också är en politisk allians, säger Urban Ahlin.

Hur då?

– Till exempel drev Sverige under socialdemokratisk regering, tillsammans med ett antal andra länder, tuffa nedrustningsfrågor för kärnvapen. Bland annat var Slovenien med, men de förstod att de måste dra sig ur för att kunna bli medlemmar i Nato. De kände trycket från stora Natoländer, det vill säga USA och andra.

Kan man inte påverka inifrån då?

– Det är bara fullständigt naivt att inbilla sig att man skulle kunna gå med i en organisation för att få bort kärnvapen när den har kärnvapenavskräckning som ett av sina försvarselement. Vi har inga problem med att Nato gått från en kalla kriget-produkt till en organisation som FN använder för fredsbevarande operationer.

Sverige övar med Nato och deltar i insatser under alliansens ledning. Även organisatoriskt och på andra sätt har Sverige de senaste två decennierna flätats samman med Nato på sätt som var otänkbara under kalla krigets neutralitetspolitik med alliansfriheten som ledstjärna under fredstid.

– Om FN ger ett mandat för en fredsbevarande insats och uppdrar åt Nato att genomföra det, och sedan Nato ber andra länder vara med och vi ställer upp… ja, jag ser inga problem i det alls, säger Urban Ahlin.

– Det är något som folkpartister brukar framföra: ”oj, oj, oj, vi är ju redan med i Nato i praktiken!”. Det är ju för att de vill omslutas av Natos artikel 5 om den ömsesidiga försvarsförpliktelsen. På andra sidan finns vänsterpartister som vill sprida bilden av att vi håller på att glida in i Nato, men det kan man inte – medlemskapet är på eller av.

En vanlig kritik som framförs mot Sveriges förhållande till Nato är att landet har en fot på vardera sidan av tröskeln. Å ena sidan deltar Sverige som partner i Natos verksamheter, å andra sidan förhindras Sverige från inflytande och insyn som utomstående.

– Det är klart att man som medlem får insyn i själva Nato, men vi menar att kostnaden är större än förtjänsten, det vill säga att vi förlorar handlingsfriheten. Vi driver den inställningen att när vi är med i en insats eller övning så ska vi få samma insyn och inflytande som alla andra deltagande länder, säger Urban Ahlin.

Hur går det då?

– Det har fungerat perfekt. I Afghanistan hade vi en del problem i början då vi inte fick ta del av en del säkerhetsklassat material. Det var nog till en del på grund av misstag att inte alla militärer kände till att de skulle sprida det också till länder utanför Natokretsen.

Diskutera! Här kan du diskutera om Sverige ska gå med i Nato, lämna samarbetet eller fortsätta som i dag.

Läs mer:

Alliansfriheten – ett svenskt fornminne?

Tipsa via e-post
(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Mer från förstasidan

mexiko2-500
Foto:U.S. Geological Survey, AP

Magnitud 7,2. Jordbävning skakade marken i mexikansk turistort. 20  2 tweets  18 rekommendationer  0 rekommendationer

144 miljoner liter. Myndigheter i Portland, USA, får tömma reservoar sedan nödig 18-åring varit på besök. 19  0 tweets  19 rekommendationer  0 rekommendationer

vattenreservoar144
Foto:Reuters
Annons:
guld244
Foto:AP

Klagade över magproblem. Man sa att han svalt en kapsyl. Men kirurgerna hittade något helt annat. 7  0 tweets  7 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons: