Sverige

Somaliska barn kartläggs

Mohamed Hagi Farah, Järva Föräldraallians, välkomnar all forskning.
Mohamed Hagi Farah, Järva Föräldraallians, välkomnar all forskning. Foto: Magnus Hallgren
Forskare vill göra utdrag ur PKU-registret för att ta reda på varför somaliska barn får autism i högre grad än svenska barn. Alla somaliska barn med autism i Stockholmsregionen kommer att ingå i studien som är unik i sitt slag.

Förekomsten av autism är fyra till fem gånger högre bland somaliska barn än bland svenska barn. Varför vet ingen. PKU-provet, som tas på nyfödda för att upptäcka vissa sjukdomar, kan hjälpa forskarna. En teori är att D-vitaminbrist har med sjukdomen att göra, men inga större studier har gjorts.

– Vi vill titta på D-vitaminförekomsten väldigt tidigt hos barn som senare fått diagnosen autism, säger överläkaren Elisabeth Fernell vid Autismcenter för små barn inom landstinget i Stockholm.

PKU-proverna ska skickas till ett laboratorium i Australien där vitaminhalten ska granskas.

– Detta har aldrig gjorts på barn med autism tidigare, säger Elisabeth Fernell.

Projektet ska vara i gång under våren och ett resultat väntas i höst.

– Vi ska jämföra proverna med prover från barnens syskon och se om det finns någon skillnad i D-vitaminnivåer, säger Elisabeth Fernell.

Redan har det gjorts en studie på gravida somaliska kvinnor och D-vitaminbrist. Den publiceras i den vetenskapliga tidsskriften Acta Paediatricas aprilnummer.

– Där såg vi att alla somaliska kvinnorna har en svår D-vitaminbrist. Nivåerna är mycket lägre än hos svenska gravida kvinnor. Vi ska följa upp de nu födda barnen vid 18-månaderskontrollen på BVC, säger Elisabeth Fernell.

Kan vården göra något redan nu?

– Vi hoppas att resultaten når förlossningsläkare snabbt och att sjukvården kontrollerar D-vitaminnivåerna hos människor med mörk hud eftersom Sverige är ett solfattigt land.

D-vitamin bildas i huden när vi vistas i solen. Mörkhyade behöver mer UV-strålning för att D-vitamin ska bildas.

D-vitaminbristen kanske bara är en del av förklaringen till autism.

– Det kan finnas både genetiska och miljöfaktorer bakom sjukdomen, säger Elisabeth Fernell.

De få rapporter som finns har skapat oro och rykten hos svensk-somalier under många år.

– Myndigheterna har länge varit alldeles för tysta om det här och det skapar rykten, säger Mohamed Hagi Farah, ordförande i Järva Föräldraallians.

Den höga förekomsten av autism bland somaliska barn ledde för några år sedan till att somaliska föräldrar inte vaccinerade sina barn mot vanliga barnsjukdomar.

– Man var rädd för att vaccinationen ledde till autism. Nu vet vi att det inte är så, men ny forskning behövs, säger Mohamed Hagi Farah.

– Våra barn är faktiskt också svenska medborgare.

D-vitaminbrist en av teorierna

■  I dag är de ledande forskarna på området eniga om att autism orsakas av en medfödd eller tidigt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet, men de exakta sambanden är oklara.

■  En teori är att D-vitaminbrist har med sjukdomen att göra. D-vitamin finns i fet fisk som lax, sill och makrill.

■  PKU-prov tas på alla nyfödda barn i Sverige för att man ska upptäcka vissa sjukdomar. Man letar efter fenylketonuri, också kallat PKU (en förkortning av latinets phenylketonuria).

DN