Sverige

Sverige och USA ska byta fingeravtryck med varandra

Sverige och USA ska förstärka sitt samarbete för att bekämpa brott och bland annat kunna byta fingeravtrycksuppgifter med varandra. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som regeringen tar beslut om i morgon, torsdag.

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss de lagändringar som krävs för att få till ett avtal mellan Sverige och USA om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.

– Genom avtalet effektiviserar vi det informationsutbyte vi har i dag men med stärkt integritetsskydd, säger inrikesminister Anders Ygeman (S).

Sverige och USA kommer genom förslaget, som beslutas om på torsdagen, att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

– Vi byter fingeravtryck med USA för att stärka vårt arbete mot den grova brottsligheten, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Om det eftersökta fingeravtrycket förekommer i den andra partens register, krävs en ansökan för att få tillgång till personuppgifter och ytterligare information med anknytning till fingeravtrycket, enligt förslaget.

En sådan ansökan ska, precis som är fallet i dag, prövas enligt respektive parts nationella lagstiftning. Uppgifter som lämnas ut kommer att omfattas av avtalets bestämmelser om dataskydd.