Sverige

Tydligare regler om extra elevpeng

Reglerna om extra pengar för elever som behöver särskilt mycket stöd ska göras tydligare. Tilläggsbeloppet blir individuellt bestämt för varje barn, föreslår regeringen.

Den nuvarande lagen har varit otydlig, med följd att tillämpningen blivit mer återhållsam än vad som var tänkt. Nu föreslås en förändring så att det blir tydligare vad som ingår i grundbeloppet respektive tilläggsbeloppet.

"Det här är en viktig förändring för några av de mest utsatta eleverna och för skolor som arbetar särskilt med dem", kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Förändringen berör elever med stora svårigheter att klara skolan, på grund av till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.