Sverige

Underrättelseexpert: Vi är inne i kalla kriget igen

Foto: Leo Sellén/TT

Enligt Säpo pågår ”omfattande” rysk spionverksamhet i Sverige. Det omfattande ryska spionaget är på inget sätt förvånande, kommenterar Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

– Ryssland monterade aldrig ned sin underrättelseapparat efter det kalla kriget. Verksamheten har ökat och liknar nu den Sovjet bedrev under slutskedet av kalla kriget. Ukrainakrisen är en viktig drivande faktor, säger Agrell som menar att Ryssland i dag beskriver väst som "fientligt".

Det innebär att Sverige är långt ifrån ensamt i situationen, med ökar rysk underrättelseverksamhet.

– Det finns ett ryskt underrättelsetryck i en rad länder, så Sverige är inte unikt. Det som sticker i ögonen för en svensk publik är att det kalla kriget skulle vara slut, men nu är vi inne i det igen.

Vad är det främsta syftet med spionaget?

– Det kan man inte läsa ut direkt. Det kan vara teknisk information, för uppbyggnad av de egna väpnade stridskrafterna. Det kan vara geografisk information, för att i ett hypotetiskt fall kunna operera i området med militära styrkor, säger Wilhelm Agrell.