Sverige

Våldtäktsmän får ingen behandling

Brist på pengar gör att många dömda våldtäktsmän inte får någon behandling i fängelserna. Problemet är att männen ofta har dåliga kunskaper i svenska språket och några resurser för att anställa tolkar finns inte.

- Det är olyckligt att så många står utanför programmen. Av dem som får behandling ser vi en 30—50-procentig förbättring, säger Elisabeth Kwarnmark, psykolog inom Kriminalvården, till Stockholm City.

På Salberga, landets största anstalt för våldtäktsmän, kan endast 24 personer av 49 delta i terapin.