Världen

Danska imamer mot könsstympning

Sex imamer med anknytning till Danmark har utfärdat en rekommendation till muslimer att upphöra med omskärning av flickor.

I sitt uttalande fastslår imamerna att traditionen att operera kvinnors könsorgan endast är kulturellt betingad, inte religiös, och både kan och bör förbigås, rapporterar den danska tidningen Information på fredagen.

"Uttalandet är en regelrätt fatwa", säger imam Abdul Wahid Pedersen, som ligger bakom det tillsammans med Mohammed Fouad al-Barazi, Ahmed Abu-Laban, Fatih Alev, Abu-Bakar Nur Shirwa och Adan Yusuf Qanyare.

Inte minst al-Barazis status som "tung" muslimsk lärd bidrar till deklarationens auktoritet som fatwa - religiöst påbud.

"Eftersom inga former av omskärelse av kvinnor således är en plikt eller sunna för muslimer och den danska lagen förbjuder varje form av omskärelse av flickor(. . .) bosatta här - oavsett om den äger rum i Danmark eller utlandet - rekommenderar vi att man helt upphör med att omskära flickor också i den minsta omfattningen", skriver imamerna.

Hur många flickor som omskärs i Danmark är inte känt.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är bruket att operera bort delar av flickors kön på tillbakagående, om än mycket långsamt.