Världen

EU-kommissionens oförmåga att stoppa farliga ämnen debatterades

Foto: Heather Ainsworth/AP

På tisdagskvällen debatterade Europaparlamentet att EU-kommissionen inte har agerat när det gäller att ta fram kriterier för hormonstörande ämnen. En fråga som har drivits av Sverige.

Det var efter ett beslut i EU-domstolen i mitten av december som EU-kommissionen ålades att ta fram en lista på vilka ämnen som ska regleras och ge en klar definition om vad ett hormonstörande ämne är.

En av de drivande för att få till stånd en lagstiftning är den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jytte Guteland som representerade den socialdemokratiska gruppen i debatten med EU-kommissionen.

Guteland säger till DN att hon ställde EU-kommissionen till svars och skriver i en skriftlig kommentar om kvällens debatt:

”Kommissionen är skyldig att värna Europas medborgares hälsa, men har fullständigt ignorerat detta ansvar. Nu driver vi på ytterligare för att tvinga Kommissionen att agera. Det här handlar om att rädda liv.”

Domstolens beslut var det första steget till en ny lagstiftning mot hormonstörande ämnen som kan orsaka cancer, diabetes, fertilitetsstörningar och andra sjukdomar. Sådana ämnen finns bland annat i emballage som används i livsmedelsindustrin, kläder, olika plaster och bekämpningsmedel.