Världen

Hårda strider drabbar afghanska barn

För sjunde året i rad ökade antalet civila offer som dödats eller skadats i Afghanistan till rekordnivåer.

11.002 civila, en fyraprocentig ökning jämfört med året före, föll 2015 offer för det våld som spridit sig sedan större delen av de internationella trupperna lämnat landet, enligt en rapport från FN:s Afghanistaninsats Unama. Av dessa var 3.545 dödsoffer.

Var fjärde offer var ett barn och var tionde en kvinna. Andelen barn som fallit offer för våldet ökade med 14 procent jämfört med 2014.

”Den skada som åsamkas civila är helt oacceptabel”, säger Unama-chefen Nicholas Haysom i ett uttalande.

Den vanligaste orsaken för civila offer var markstrider, följt av vägbomber och självmordsattacker. Den främsta orsaken till rekordnoteringen uppges vara attacker i tätbefolkade områden och större städer. FN har fört statistik sedan 2009.