Världen

Skärpt konflikt om Falklandsöarna

Argentina meddelar att inga fartyg får färdas på argentinskt vatten till de brittiskt kontrollerade Falklandsöarna utan särskilt tillstånd.

Därmed skärps den diplomatiska tvisten om Falklandsöarna som redan trappats upp sedan Storbritannien nyligen meddelade planer på att börja provborra efter olja utanför Falklandsöarna.

Beslutet meddelades i ett dekret från president Cristina Kirchner.

Hennes stabschef Anibal Fernández sade att tillståndskravet gäller även för fartygstrafik till Sydgeorgien och South Sandwich Islands, två ögrupper i Sydatlanten som Storbritannien också kontrollerar men som Argentina gör anspråk på.

År 1982 utkämpade de båda länderna ett kort krig om Falklandsöarna, som på spanska heter Islas Malvinas, sedan den dåvarande argentinska militärregimen försökt inta dem.

En större brittisk flottstyrka sändes till området och drev bort argentinarna, men det argentinska kravet på öarna har stått fast.