Världen

Turkisk-armeniska konflikten

• I slutet av 1800-talet började de cirka två miljoner armenier som var bosatta i Osmanska riket profilera sin nationella identitet. Åren 1894–96 dödades cirka 30.000 armenier i östra Anatolien och flera tusen i Konstantinopel (Istanbul).

• Under första världskriget bildade armenier partisangrupper som hjälpte de invaderande ryska trupperna. Osmanska myndigheter började massdeportera armenier till Syrien och Mesopotamien. Enligt armenisk historieskrivning dog uppemot 1,5 miljoner av svält och umbäranden eller i massakrer.

• Turkiet hävdar att ett stort antal människor, såväl kristna armenier som muslimska turkar, dog under Osmanska rikets kaotiska och våldsamma sönderfall. Turkiet erkänner inget folkmord och har gjort det straffbart att använda den beskrivningen.