Vetenskap

Erfaren etiker utreder KS

Fem frågor till Kjell Asplund, professor emeritus i medicin och ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (Smer), som ska leda den externa utredningen av omständigheterna kring kirurgen Paolo Macchiarinis tre luftstrupsoperationer vid Karolinska universitetssjukhuset.

Exakt vad ska ni utreda?

– Macchiarinis verksamhet vid Karolinska sjukhuset. Hur det gick till när han anställdes vid sjukhuset, omständigheterna när han slutade 2013, vilka bedömningar som gjordes när man valde att pröva att operera människor över huvud taget och specifikt just de här tre patienterna samt vården av dem.

Vilka ska utreda detta förutom du?

– Vi är en grupp på fyra personer, en mycket erfaren hälso- och sjukvårdsjurist, en patientrepresentant och en chefsläkare. Det har varit oerhört viktigt att de här personerna är oberoende från KS; två är utifrån landet och en från myndighetssverige.

Hur ska ni gå till väga rent praktiskt?

– Vi ska granska journaler och dokumentationer, se över riktlinjer – om man hållit sig till dem – och göra en lång rad intervjuer.

Macchiarini-affären tycks ha rör sig i en gråzon mellan forskning och vård, kommer er utredning därför att gå in i den som tillsatts på Karolinska institutet?

– Jag ser det inte så. Det finns klara skillnader i vår rollfördelning men om så ändå sker kommer jag naturligtvis att träffa Sten Heckscher (som leder KI utredning red anm.) Det finns ett gränsområde mellan forskning och vård och det handlar i så fall mer om att skärpa regelverket där.

När ska utredningen vara färdig?

– Den sista augusti i år.