Vetenskap

Extrem fetma farligare än rökning

Foto: Alamy

Extrem fetma kan minska livslängden mer än rökning, visar en ny studie som publicerats i tidningen PLOS Medicine.

Studien – den största som hittills gjorts av extrem övervikt – visar att människor med BMI på över 45 riskerar att förkorta sin livslängd lika mycket, eller mer, än normalviktiga rökare. De överviktiga löper främst risk att drabbas av hjärtsjukdomar, cancer och diabetes.

Undersökningen baseras på data från 20 studier gjorda i Sverige, USA och Australien där nära 10.000 vuxna med extrem fetma och drygt 300.000 normalviktiga ingick.

Människor med ett BMI på 45–49,9 minskar sin livslängd med i genomsnitt 8,9 år – lika mycket som normalviktiga rökare. De som har ett BMI på 50–54,9 minskar sin livslängd med hela 13,7 år, enligt studien.

Nära 30 procent av världens befolkning är överviktiga eller feta. I USA lider 36 procent av de vuxna av fetma.