Vetenskap

Kraftig ökning av autism i USA

Ungefär ett barn av 88 i USA har autism, det är en nästan en fördubbling sedan 2002. Frågan ställs nu hur autism diagnostiseras och behandlas.

De nya siffrorna offentliggjordes på torsdagen av Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De är en ökning med 25 procent sedan förra analysen 2006 och nästan en fördubbling sedan 2002. Ungefär en av 54 pojkar är drabbad, jämfört med en av 252 vad gäller flickor.

”En sak visar siffrorna med säkerhet – att det finns många barn och familjer som behöver hjälp”, säger Thomas Frieden vid CDC. ”Vi måste fortsätta att följa autismspektrumstörningar eftersom detta är en information samhället behöver för att hjälpa barn."

Vissa forskare har ifrågasatt om de ökningarna under det senaste decenniet är verkliga eller speglar ökad medvetenhet, som har lett till föräldrar och lärare ser symtom på autism hos barn som inte skulle ha fått diagnosen för en generation sedan.