Vetenskap

Svårfångade vågor upptäckta

Einstein ser ut att ha fått rätt. Återigen. Amerikanska forskare bekräftade på torsdagen en upptäckt som förändrar vår syn på vilka krafter som verkar i universum. Och bekräftar existensen av svarta hål.

– Vi har upptäckt gravitationsvågor. Vi har gjort det! sa professor David Reitze verksam vid California institute of technology, en av forskarna bakom upptäckten, vid en presskonferens i Washington D. C.

Jakten på gravitationsvågorna har pågått i årtionden och de förutsades av Albert Einstein i hans allmänna relativitetsteori redan för 100 år sedan. Där visade Einstein att gravitationsvågorna breder ut sig med ljusets hastighet.

Enligt Einstein skapar alla materiella föremål som för sig en våg av gravitation som kan mätas. Men just detta har visat sig väldigt svårt.

Klockan 16.30 i dag bekräftade forskare från USA att de har kunnat registrera dessa mycket svårfångade vågor för första gången.

Att kunna mäta vågor från gravitationen gör att forskarna kan se föremål i rymden som annars är osynliga för blotta ögat. Ett svart hål, till exempel, borde avge mycket starka gravitationsvågor men är i sig inte synligt i ett teleskop.

Upptäckten gjordes den 14 september 2015 när forskarna riktade ett instrument kallat Ligo mot två svarta hål – var och ett 150 kilometer stort med en massa på 30 gånger solens – som kolliderade för 1,3 miljarder år sedan.

Kollisionen resulterade i att de två svarta hålen förenades till ett.

När gravitationsvågorna från de svarta hålen nådde jorden var de så små att de nästan inte gick att registrera. Enligt forskarna bakom upptäckten rörde det sig om en rörelse så liten som bredden på ett mänskligt hårstrå.

Upptäckten av de svårfångade vågorna innebär också att det för första gången har kunnat bekräftas att svarta hål verkligen existerar. Hittills har forskare på jorden bara kunnat mäta sekundära effekter från dem.

Vågorna kommer direkt från de svarta hålen själva.

– Detta är början till en helt ny form av astronomi, sa professor Graham Woan, som själv forskat kring gravitationsvågor i 16 år, till Sky News.