Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Resor

”Hårda asylregler leder till mer våld”

Foto: Bertil Ericson/TT

De nya tuffa reglerna för asylsökande får hård kritik av remissinstanserna. Men statsminister Stefan Löfven försvarar förslagen.

 – Vi kan inte gå tillbaka till den situation vi hade i höstas. Det går inte, säger han.

Utkastet till lagrådsremiss är ett resultat av sexpartiuppgörelsen i höstas och de skärpningar som regeringen aviserat själv. Bland förslagen finns bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och ett mer restriktivt regelverk för anhörig­invandring.

På torsdagen gick remisstiden ut – och kritiken är i betydande delar förödande. Statsminister Stefan Löfven anser att åtgärderna behövs om Sverige ska undvika att höstens flyktingsituation upprepas.

– Bristen är att EU inte fungerar och när EU inte fungerar och vi tar ett oproportionerligt stort ansvar, då måste vi sätta ned foten. Då måste vi ha samma nivå som EU för att se till att det fungerar, säger han.

Flera tunga remissinstanser, exempelvis Arbetsförmedlingen och de stora fackförbunden, menar att förslagen försvårar integrationen. Orsaken är bland annat att det blir svårt att gå längre utbildningar om nyanlända bara får uppehållstillstånd på ett år i taget.

Kopplingen mellan anställning och uppehållstillstånd kan också få följden att personer med kvalificerad utbildning tar ett enkelt jobb i stället för att validera sina kunskaper. Arbetsförmedlingen föreslår därför att validering mot ett bristyrke ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Läs mer: Hård kritik mot nya asylregler

Enligt vad DN erfar pågår ett arbete i regeringskansliet för att försöka lösa några av dessa frågor innan propositionen läggs fram inom en månad. Arbetsmarknadsdepartementet vill gärna se förändringar. Även Miljöpartiet driver på internt och nyckelpersoner i MP har haft enskilda möten med kritiska remissinstanser.

Stefan Löfven är dock försiktig med att utlova ändringar.

– Vi har tagit ett beslut och står för det förslaget. Låt oss nu titta på alla remissförslag, vad som eventuellt kan göras. Vi kan inte gå tillbaka till den situation vi hade i höstas. Det går inte, säger Stefan Löfven.

Lagrådsremissen får också kritik från flera tunga juridiska remiss­instanser. De juridiska fakulteterna vid universiteten i Lund och Uppsala ifrågasätter om förslagen är förenliga med såväl folkrätt som EU-rätt.

– Vi gör inte den bedömningen. Skulle det vara så, låt oss ta den diskussionen då, säger Stefan Löfven som tycker att kritiken är missriktad:

– Huvudargumentationen måste ligga mot de länder som inte gör någonting. Det kan inte vara rimligt att det land som har gjort mest ska ha den största kritiken.

Med all sannolikhet kommer förslaget, när det läggs fram, att klubbas i genom i riksdagen med stor majoritet. De tre mindre borgerliga partierna säger nej till att försvåra familjeåterförening, men det är av mindre parlamentarisk betydelse eftersom Moderaterna delar rege­ringens uppfattning.

Moderaternas arbetsmarknads- och integrationspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson hop­pas att regeringen står emot kritiken.

– Vi behöver en skärpt asyl­lagstiftning och det är viktigt att regeringen också orkar lägga fram en ordentlig skärpning trots kritik, säger hon.

Att förslagen skulle försämra integrationen tror inte Moderaterna på.

– Om permanenta uppehållstillstånd vore receptet för en bra integration så skulle Sverige inte ha integrationsproblem. Lagstiftningen får anpassas efter det förslag som nu ligger.

– Jag är övertygad om att det går att justera etableringslagen, men tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregeln i Sverige under lång tid framöver. Det är vår utgångspunkt, säger Elisabeth Svantesson.

Planen är att nya reglerna ska börja gälla den 31 maj.