STHLM

Få cykel på köpet

Cykla till jobbet och få en cykel. Det erbjudandet får snart de kommunanställda i Botkyrka kommun.

Förslaget kommer från Miljöpartiet, som också sitter i majoriteten i kommunen. För att få en cykel krävs att den anställde förbinder sig att cykla till jobbet under minst sex månader av året. Kommunen står för service och reparation, även för dem som redan har en egen cykel. Miljöpartiet räknar med att reformen kommer att kosta 3,5 miljoner kronor om året.

Det miljöpartistiska kommunalrådet Dan Gahnström säger till Radio Stockholm att Botkyrka har högt ställda miljömål och ska vara fossilfritt år 2030. Han uppmanar privata bolag i kommunen att ta efter idén med gratis cyklar.