STHLM

Fogden avslår krav om ”Ryska huset” på Lidingö

Kronofogden avslår ansökan om särskild handräckning mot huset på Lidingö som tidigare ägdes av Rysslands handelsrepresentation, rapporterar Svenska Dagbladet.

Den nya ägaren, företaget LKO Fastighets AB, har begärt handräckningen för att flytta bort en bom, en skylt och några betongsuggor. Utrikesdepartementet har tidigare rått Kronofogden att inte bistå med detta, de anser att anordningarna omfattas av diplomatiskt skydd.

Konflikten började på 1990-talet när den förre ryske presidenten Boris Jeltsin beslöt att nationalisera en tysk affärsmans tillgångar i St Petersburg. 2003 begärde tysken utmätning av huset, efter många turer sålde Kronofogden byggnaden 2014 mot ryska statens vilja.