STHLM

”Förslaget är inte trovärdigt”

”Intäkterna från trängselavgifterna räcker inte till både tunnelbana och förbifarten”, säger Jens Holm, V, riksdagsledamot för Stockholm.

– Jag ifrågasätter trovärdigheten i förslaget, säger Jens Holm, V.

Jens Holm hävdar att Alliansen har brutit mot premisserna för folkomröstningen om trängselvgifter genom att hittills satsa största delen av intäkterna på vägar.

– Väljarna sa ja till trängselavgifter under förutsättning att största delen av pengarna skulle gå till kollektivtrafik, fortsätter Holm.

– Nu säger Alliansen att intäkterna från trängselavgifterna ska gå till både förbifarten och till en utbyggd tunnelbana. Pengarna räcker inte till det. Förbifarten måste skrotas. Annars är förslaget om utbyggd tunnelbana inte seriöst. Det kommer i bästa fall att bli ett par t-banestopp, säger Jens Holm.