STHLM

Inga barn har placerats med sin vuxna make

Inga nyanlända barn i Stockholm har placerats med vuxna som de enligt utländsk lag sagts vara gifta med. Det beskedet kommer från socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP).

Kommunen har under veckan gått igenom alla placeringar av ankomstbarn, och bett stadsdelarna göra detsamma för att kontrollera om det finns fall där barn placerats med sin vuxna make eller maka. Barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag och enligt kommunen finns inga sådana fall.

– Stockholms stad ska alltid stå på barnens sida och värna barns rättigheter. Därför är det bra att staden har dubbelkollat alla placeringar av barn, säger Åsa Lindhagen.

Däremot fanns i stadsdelarna tre par där samtliga är minderåriga, och de har placerats tillsammans, efter socialtjänstens bedömningar.

I ett av fallen har paret barn, och i ett annat väntar de barn. Det tredje paret har placerats tillfälligt i jourhem hos en familj i Stockholm. Enligt kommunen har dessa placeringar gjorts efter att socialtjänsten utrett vad som var bäst för barnen.

I början av veckan rapporterade Ekot om att Stockholms stad skulle ha placerat barn tillsammans med den de sagt sig vara gifta med.