STHLM

Nej till skyddsjakt på vargarna i Roslagen

Länsstyrelsen i Stockholm gör tummen ned för skyddsjakt på de vargar som anföll och dödade en hund som rastades av en barnfamilj i Roslagen i mitten av april.

Efter händelsen ville en jaktarrendator skjuta de två inblandade vargarna "i förebyggande syfte". Han vände sig till Naturvårdsverket med en ansökan om skyddsjakt. Myndigheten konsulterade Viltskadecenter och länsstyrelsen i Stockholm. Båda föreslår att Naturvårdsverket säger nej till skyddsjakten.

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att Rialareviret förvisso ligger i ett storstadslän, men att vargarna ska betraktas på samma sätt som i andra delar av landet.

Totalt har fyra hundar och en kalv dödats av varg i Stockholms län, enligt länsstyrelsens besiktningsmän.

Eftersom båda remissinstanserna förslår att Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt på varg i området blir det sannolikt så.

DN.se har sökt ansvarig viltvårdskonsulent på Naturvårdsverket för en kommentar.