STHLM

Ny satsning på ljus i förorter

Stockholms trafikkontor satsar ytterligare 25 miljoner kronor under de närmaste fem åren på att förbättra belysningen i stadens förorter.

Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Farsta är i fokus då den upplevda otryggheten är stor där.

Sedan 2009 har staden satsat mellan 10 och 20 miljoner per år på att bygga ny och ersätta gammal parkbelysning generellt. Trafikkontoret uppfattar att den investeringen gett goda resultat och att det nu är dags att satsa mer specifikt på de områden där de behövs som mest.

Skillnaderna i upplevd trygghet är stor mellan olika stadsdelar. I snitt 76 procent av medborgarna på Norrmalm anser att det är tryggt att gå hem på kvällen medan bara 36 procent av medborgarna i Spånga–Tensta känner detsamma.

Trafiknämnden fattar beslut om den riktade satsningen den 10 mars.