STHLM

Trängselskatten minskade trafiken

Trafiken på Essingeleden har minskat med cirka 11 procent jämfört med i december.

Det visar de första siffrorna sedan trängselskatten infördes vid årsskiftet.

Trafikverket kan nu visa de första resultaten för hur trängselskatten påverkat trafiken på Essingelden. Mätningarna gjordes under förra veckan och visar att med 12 procent i innerstaden och 11 procent på Essingeleden.

Själva trängselskatten beräknas stå för 5 procent av minskningen för innerstaden och 8 procent på Essingeleden.

– Det ser väldigt positivt ut. Vi har nått de mål som är uppsatta på dygnsnivå, säger Birger Höök, projektledare på Trafikverket för införande av Trängselskatt på Essingeleden.

Men han betonar samtidigt att siffrorna måste tolkas med en viss försiktighet. Det handlar bara om fem dagars mätning under en trafik som normalt har mindre trafik än andra tider på året.

Trafikminskningen är ungefär lika stor i högtrafik som under betaltid.