STHLM

Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan i Stockholm?

DN-enkät med tio kvinnor på Internationella kvinnodagen.

DN frågar:

1. Vilken är den viktigaste jämställdhetsfrågan i Stockholm just nu?

2. Vilken Stockholmskvinna vill du lyfta fram?