Den nya hälsohetsen

”Jag miste jobbet för att chefen var hälsofanatiker”

Har träningstrenden och hälsohetsen gått för långt? Eller är det bara bra att träning och sunda vanor uppmuntras? Åsikterna hos Insidans läsare går isär. I dag avslutar vi serien med några av de många läsarreaktioner vi fått.

Välutbildad kvinna mer fysiskt aktiv

Den typiska motionären i Sverige är en välutbildad och välavlönad kvinna. Mest fysiskt passiva är låg­utbildade och lågavlönade män i gles­bygden, enligt Riksidrotts­förbundets enkätstudier.

”Plågsamt fokus på ytan”

Träning har blivit en täckmantel för ett utseendeideal. Och det är de unga som drabbas mest av träningshets och kroppsfixering. Som ung är man osäker redan från början, och mottaglig för kritik, säger Thomas Johansson, professor i pedagogik.

”Arbetsgivare har ett intresse av friska anställda”

När Stefan Fölster började arbeta på dåvarande Arbetsgivareföreningen i slutet av 1980-talet fanns där fortfarande en kultur med mycket god mat och dryck. Motionen bland toppchefer inskränkte sig till kanske en golfrunda.

Samhället tog över ansvaret för vår hälsa

Redan under 1800-talets slut hade socialdarwinistiska och rasbiologiska tankar börjat infiltrera synen på hur befolkningens hälsa skulle försvaras, och folkstammens sundhet upprätthållas. Hälsa sågs som en plikt. Som god samhällsmedborgare skulle man använda sin fritid till att rekreera sig, så att man kunde fullgöra sin moraliska plikt som arbetare. ”Dåliga vanor måste vridas rätt, de oförståndiga måste upplysas, de ansvarslösa väckas”, hette det i makarna Myrdals debattskrift ”Kris i befolkni...

Läkaren: ”Jag vill bara få folk att tänka efter”

– Vad jag gör med min kropp är de facto min ensak. Människor måste få göra som de vill, även om de val de gör är dumma – som att äta fel, dricka för mycket, röka eller snusa. Att med tvingande påbud förbjuda folk att bete sig klandervärt har vi inte mandat att göra, då kliver man över gränsen. Det handlar om respekt för vår autonomi, vår integritet, både den kroppsliga och den psykiska. Det säger David Eberhard, psykiatern och chefsläkaren som drog i gång höstens debatt om hälsohetsen. – Som d...

Visar 15 av 15

Mer från förstasidan

kuba500
Foto:Dado Galdieri

 I väntan på sorti. Regimen på Kuba kan inte längre försörja befolkningen. 4  0 tweets  4 rekommendationer  0 rekommendationer

Annons:
Annons:

 Två män i 20-årsåldern. Körde genom räcke och ned för en brant slänt. 4  4 tweets  0 rekommendationer  0 rekommendationer

 Vetenskapskrönika. Med några enkla knep kan vi människor ge våra hjärnor ytterligare kapacitet. 47  12 tweets  35 rekommendationer  0 rekommendationer

hjarna_144102
Foto:Alamy
Annons:
Annons:
Annons: