Nyval 2015

Alliansen störst i ny mätning

I en ny opinionsmätning i Aftonbladet, gjord av Inizio, är Alliansen åter störst, för första gången på länge. Totalt får de borgerliga partierna 43,4 procent mot 41,1 procent för de tre rödgröna partierna.

Socialdemokraterna går dock framåt och får nu 31 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med förra mätningen som redovisades i början december.

Miljöpartiet backar och landar på 5,8 procent, en tillbakagång med 1,7 procentenheter. Största raset bland de rödgröna står Vänsterpartiet för. De har nu 4,2 procent, en tillbakagång med 2 procentenheter.

Tre av de borgerliga partierna ökar. Moderaterna får 26,9 procent (+2,4), Centerpartiet 7,4 (+1,1) och Kristdemokraterna 4,3 (+0,6). Däremot backar Folkpartiet med 1,3 procentenheter och landar på 4,8 procent.

Sverigedemokraterna går enligt mätningen fram från 12 till 14 procent.

Mätningen utfördes 4–10 december och omfattar 1 574 intervjuer.