Mitt DN
logo-woman
välkommen
Vill du göra adressändring, göra uppehåll eller anmäla utebliven tidning?
Mina bokmärken
Skribenter jag följer
Mina bokmärken
Det är lite ensamt här inne

Klicka på bokmärkessymbolen vid artikeln för att spara i denna lista

Ta bort markerade
Avbryt
Vill du ta bort markerade bokmärken?
Avbryt
Valet 2014

Bostadsbyggandet släpar efter trots reformiver

Bokmärk artikel

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Läsarreaktioner

  • 0
  • 0
  • 0

Attefalls reformer

Det här är de senaste i raden av initiativ som Stefan Attefall tagit som bostadsminister.
• Enklare regler när bostäder byggs i bullriga miljöer – proposition i mars 2014.
• ”Attefallhus” på 25 kvadratmeter får byggas för permanentboende utan bygglov – proposition mars 2014.
• Enklare processer genom ändringar i plan- och bygglagen – proposition mars 2014.
• Obligatorisk byggfelsförsäkring avskaffas – proposition mars 2014.
• Kommunerna ska planera för fler bostäder – utredning tillsatt februari 2014.
• Enklare att hyra ut lägenheter i andra hand – proposition februari 2014.
• Färre regler ska ge fler lägenheter för studenter – proposition december 2013.
• Bostadsplaneringen ska bli mer regional – parlamentarisk kommitté tillsatt augusti 2013.
• Kommunerna ska ta större ansvar för regional bostadsförsörjning – proposition juni 2013.
• Lägre straffavgifter vid svartbyggen – proposition mars 2013.
• Snabbare prövning av överklaganden – extra pengar till länsstyrelserna september 2012.
•Så ska hyresrätter kunna bli ägarlägenheter – utredning tillsatt maj 2012.

Det har byggts för lite i 96 av de 100 kommuner som vuxit mest sedan 2006, visar DN:s kartläggning. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har tagit mängder av politiska initiativ för att vända utvecklingen men Socialdemokraterna anser att staten också måste skjuta till pengar.

Det har byggts för lite i 96 av de 100 kommuner som vuxit mest sedan 2006, visar DN:s kartläggning. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) har tagit mängder av politiska initiativ för att vända utvecklingen men Socialdemokraterna anser att staten också måste skjuta till pengar.

Bostadsbyggandet går trögt i Sverige. Särskilt problematiskt är det i tillväxtregionerna, där enskilda, särskilt unga, har svårt att hitta en bostad. Det medför även stora samhällsekonomiska kostnader genom att arbetsmarknaden fungerar sämre. Folk kan inte flytta dit där jobben finns, vilket bland andra ­Finanspolitiska rådet påpekat.

DN kan i dag presentera nya siffror, framtagna av Statistiska centralbyrån (SCB), som beskriver detta. Kartläggningen visar att i 96 av de 100 kommuner som vuxit mest har byggandet släpat efter befolkningsökningen sedan den borgerliga alliansen fick makten 2006.

Procentuellt är glappet störst mellan byggande och befolkningstillväxt i Stockholmskommunen Danderyd. Bland dem som har stort underskott finns flera andra Stockholmskommuner men även högskoleorter som Borlänge och Norrköping. Räknat i antal byggda bostäder är underskottet av naturliga skäl störst i de tre storstadskommunerna. I Stockholm borde det ha byggts cirka 37.000 fler bostäder, i Göteborg 15.000 och i Malmö 13.000.

Regeringen kommer i dag att få hård kritik för att det ser ut så här från en samlad opposition i riks­dagen. På förslag från Socialdemokraterna kommer riksdagsmajoriteten att klubba en uppmaning till regeringen om att ge plan- och bygglagen en samlad översyn.

Det har riksdagen redan gjort en gång. Bostadsminister Stefan ­Attefall (KD) har därefter fortsatt att pumpa ut förslag och initiativ i stort som smått (se faktaruta nedan) och anser därmed att han gjort vad riksdagen önskat. Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson inom S, hävdar dock att det fortfarande saknas ett helhetsgrepp.

– Attefall tar inte i de stora strukturella problemen. Vi behöver göra ett omtag och se över vem som har rätt att överklaga, tidsgränser för det och länsstyrelsernas roll i planprocessen, säger Palm.

Men egentligen är det inte detta den stora konflikten i bostadspolitiken handlar om. Palm och Attefall är i grund och botten ense om att enklare regler och snabbare processer är viktigt för att få fart på byggandet. Skiljelinjen går i stället i frågan om det behövs stimulans med statliga pengar.

Bostadspolitiken har de senaste 20 åren förändrats radikalt genom att omfattande statliga subventioner har avvecklats. Inte ens Veronica Palm vill tillbaka till den modell som rådde förr, men hon framhåller som Socialdemokraternas styrka jämfört med alliansen att man är redo att använda skattepengar till att få fart på byggandet.

Annons:

– Det behövs ett riktat investeringsstöd för det som marknaden inte klarar att leverera, som små hyresrätter, säger Palm som även vill se statliga kreditgarantier för att minska kapitalkostnaderna för bostadsbyggande.

Stefan Attefall anser att S-modellen redan har prövats och visat sig inte fungera.

– Trots subventioner har vi byggt bara hälften av vad jämförbara länder gjort. Det riskerar bara att ge byggherrarna mer vinst i fickan. De jagar subventioner i stället för att utveckla sina produkter.

Bostadsministern försvarar sig mot anklagelserna om att han ”duttar” med att det enligt honom inte finns en enda huvudorsak till bostadsproblemen utan en lång rad faktorer som kräver olika ingrepp.

– Det finns en felaktig uppfattning om att det finns en lösning. Det är en mängd saker som måste förändras och det kan man sammanfatta som regelförenklingar. Där vänder vi på alla stenar, säger Attefall.

Många experter anser att det finns en helig ko som politikerna måste våga röra, nämligen hyresregleringen. Om hyrorna fick sättas fritt skulle det bli lönsamt att bygga mer, lyder resonemanget. Både den borgerliga bostadsministern och Socialdemokraterna avvisar detta och framhåller att systemet har mjukats upp så att faktorer som läge numera kan få visst genomslag.Läs mer:

Attefalls egna partikamrater till attack

Kommentarer (23)

Den här artikeln går inte längre att kommentera.

0 Per sida:

Digital prenumeration

Mer från förstasidan

gisslan-puff
Foto:AFP

 IS tar på sig dådet. Dödade polischefen – höll sedan familjen fången.

DN granskar

Tipsa oss på DN

 Lämna ditt tips anonymt DN:s reportrar granskar jäv och korruption.