Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol”

Ny forskning. Alkohol orsakar betydligt fler cancerfall i Sverige än som tidigare varit känt. Dessa dödsfall har ökat med 7,3 procent sedan 2001. Och nästan 30 procent av dödsfallen orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion – det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt, skriver Sven Andréasson och Frida Dangardt.

I morgon måndag presenteras nya uppgifter om sambandet mellan alkohol och cancer i Sverige. Det står nu klart att ­alkohol orsakar betydligt fler cancerfall än som tidigare varit känt. Mellan 800 och 1 000 svenskar dör varje år på grund av alkoholorsakad cancer. Dessa dödsfall har ökat med 7,3 procent sedan 2001. Vad som också är nytt är att nästan 30 procent av dessa dödsfall orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion. Det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt. Ju mer man dricker, desto större är risken.

Kopplingen mellan alkohol och cancer är starkast när det handlar om cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock- och ändtarm och bröst hos kvinnor. Mer än tio procent av alla dödsfall i bröstcancer i Sverige orsakas av alkohol. För män är tjock-och ändtarmscancer den största alkoholorsakade cancersjukdomen. Därtill ses nu starka belägg för att alkohol också ökar risken för prostatcancer, vilket misstänkts sedan några år men där förbättrade analysmetoder nu ger säkrare kunskap. Sannolikt kommer förbättrad analysmetodik snart att påvisa samband med fler cancersjukdomar än de hittills identifierade. En förklaring till detta är bättre granskning av kontrollgrupperna i denna forskning.

Alkohol orsakar cancer genom flera mekanismer. Viktigast är acetaldehyd som bildas då alkohol bryts ner i kroppen. Acetaldehyd är giftigt och skadar celler och orsakar brott och mutationer på DNA. Senare års forskning visar att alkohol inte bara kan leda till att tumörer bildas, utan kan också främja tillväxten av existerande tumörer. En annan mekanism är att alkohol kan påverka effekten av andra ämnen så att deras cancerframkallande effekt ökar. Det här kan ske direkt i olika vävnader men kanske främst genom att alkoholen försämrar leverns förmåga att ta hand om de giftiga ämnena, vilket ökar skadorna på DNA och uppkomsten av tumörer. Alkohol kan i sig själv främja tillväxt av och orsaka elakartade egenskaper hos tumörer.

Att uppskatta alkoholens roll för cancer innebär en viss osäkerhet, med flera felkällor, som ofta är fallet vid vetenskapliga undersökningar. Vad som nu står klart är att studier som lyckas undvika några av dessa felkällor finner att effekten av alkohol är större än vad som tidigare rapporteras. Det är därför troligt att våra uppskattningar av alkoholens andel av dödsfall och sjukhusvård av cancer hittills varit underskattningar.

Världshälsoorganisationen har jämfört andelen dödsfall i cancer orsakade av alkohol för sju cancersjukdomar (mun, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, tjock- och ändtarm och bröst för kvinnor) år 2013. I Sverige svarade alkoholorsakad cancer för 8,2 dödsfall per 100 000 personer. Andelen var ungefär lika stor i Finland, högre i Sverige än i Norge och Island men lägre än i Danmark, där alkoholkonsumtionen i genomsnitt per person är högst. Andelen dödsfall i cancer orsakad av alkohol följer i stort sett alkoholkonsumtionen i genomsnitt i de nordiska länderna.

I internationell forskning råder nu samstämmighet om alkoholens cancerökande effekt. Detta slås fast bland annat i rapporter från IARC, Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, och från Europeiska kommissionens kodex mot cancer. I den senare klargörs det på följande sätt: ”Begränsa ditt intag av alkohol, oavsett typ. För att förebygga cancer, undvik helst alkohol helt.”

Kunskapen om detta är dock dåligt spridd i Sverige. Kostnaden för sjukhusvård av cancer i Sverige orsakad av alkohol kostade mer än 320 miljoner kronor år 2014. Trots dessa kostnader och att alkohol näst rökning är den största riskfaktorn för cancer, är även sjukvårdspersonal till stor del omedvetna om alkoholens roll som orsak till cancer.

Dessa uppgifter aktualiserar och stärker behovet av alkoholpolitiska åtgärder som minskar alkoholskadorna i Sverige. Regeringen har alltsedan den tillträdde 2014 varit förvånansvärt passiv i alkoholfrågan. Det saknas inte kunskap om vilka åtgärder som har effekt. Dessa framhålls bland annat i en rapport från OECD som lyfter fram de positiva hälsoeffekterna av höjd alkoholbeskattning, begränsad reklam och förstärkta insatser inom sjukvården.

Vi föreslår följande åtgärder:

1. I likhet med vad som görs på tobaksområdet bör varningstexter införas på alla alkoholförpackningar med budskapet att alkohol orsakar cancer.

2. Förbjud all reklam för alkohol. Flera länder i Europa har mer långtgående restriktioner för reklamen än Sverige.

3. Höj alkoholskatterna i takt med köpkraften och inför ett system med minimipriser.

4. För att värna Systembolagets alkoholmonopol bör allt kommersiellt främjande av distanshandel med alkohol via internet förbjudas.

5. Ge Folkhälsomyndigheten skarpare uppdrag som syftar till minskat drickande och alkoholskador.

För att begränsa dagens omfattande alkoholskador behöver regeringens uppdrag till berörda myndigheter, framför allt till folkhälsomyndigheten, skärpas. Det saknas exempelvis riktlinjer för riskbruk av alkohol. I flera länder omprövas nu gränserna för riskbruk, till stor del som en följd av nya kunskaper om sambandet med cancer.

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.