Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

DN DEBATT: "Skydda ekokossorna från ren humbug". Forskare slår larm: Sjuka kor och miljörörelsen skadas av önsketänkande kvacksalvare

Sjuka djur vid ekologiska lantbruk ska botas med naturläkemedel eller homeopatiska preparat. Veterinärens mediciner får bara sättas in när de är oundgängligen nödvändiga. Det har EU bestämt. Reglerna träder i kraft den 24 augusti. Forskaren Patrik Lindenfors vid zoologiska institutionen i Stockholm varnar för att homeopaternas bot leder till rent djurplågeri. Det skadar också framtiden för naturläkemedel när dessa blandas ihop med rent nonsens. Ekologisk djurhållning får inte förknippas med ren humbug, skriver han.

Föreställ dig själv att du går till doktorn för att du känner dig lite krasslig. Hon rekommenderar dig att öka ditt vitaminintag. Dock inte på det vanliga sättet genom att ta ett piller eller genom att äta nyttigare mat, utan i stället genom att lösa upp en tiondels vitaminbrus- tablett i badkaret, blanda ordentligt och sedan dricka en tesked av lösningen.

Förmodligen skulle du efter denna rekommendation vilja byta doktor eftersom du inser att dosen du skulle få i dig skulle vara ungefär lika stor som om du luktade på en morot.

Ändå är det något liknande som just nu föreslås av EU. I stället för veterinär- medicin ska kor på ekologiska jordbruk nämligen behandlas med homeopati. För att inse faran med detta kan det vara instruktivt att först se hur en homeopat jobbar.

Primärt undersöks förstås sjukdomens symtom för patienten i fråga. Sedan letar homeopaten fram en medicin som skulle ge samma symptom till en frisk patient. Homeopatiska preparat bereds nämligen enligt pricipen "lika för lika".

Till exempel så kan extrakt från vanlig lök ges som botmedel för hösnuva. Detta speciellt om hösnuvan ger symptom i både ögon och näsa, som ju lök faktiskt gör. Eftersom lök innehåller en väldig mängd ämnen så skulle det här rent teoretiskt kunna fungera, så långt som jag beskrivit metoden nu.

Men det är här homeopaten träder in i bilden och gör det som skiljer homeopati ifrån vanlig naturmedicin, eller annan medicin över huvud taget för den delen. Extraktet späds näm- ligen ut och skakas ett stort antal gånger, vanligtvis till en del extrakt per million delar vatten (eller an- nan utspädningsvätska) eller ännu mindre.

Rent logiskt så är det den minsta koncentrationen ett ämne kan få, att ämnet representeras av en enda enstaka molekyl i vattnet. Vissa homeopatmediciner späds dock trots denna självklarhet ut förbi även denna gräns. Det enda som återstår då är vatten.

Det går därför faktiskt inte att klassificera homeopati som naturmedicin eftersom deras mediciner inte innehåller några verksamma ämnen över huvud taget.

Teorin bakom homeopatin är att det verksamma ämnet lämnat en "essens", ett "minne", eller ett "energiavtryck" i vattnet, och det är detta "avtryck" som har den helande effekten. Med tanke på vattnets kretslopp i naturen så skulle man, om detta stämde, knappt våga dricka något vatten med tanke på alla "avtryck" man skulle få i sig. Och med tanke på den mängd lök man får i sig genom att äta vanlig mat så kan man fråga sig vad ett "avtryck" mer eller mindre kan göra för nytta. Här hävdar dock vissa homeopater att effekten faktiskt blir större vid större utspädning. Vad vi vet om fysik, kemi och farmakologi talar också emot att några "energiavtryck" kan uppkomma.

Märk väl att vår nuvarande kunskap i princip inte innebär något hinder för att homeopati skulle kunna fungera. Det kan finnas förhållanden vi inte känner till som gör att "energiavtryck" faktiskt kan uppkomma. Det är inte det som är homeopatins problem, utan dess brist på påvisade effekter.

Vad spelar då det här för roll

Även om det inte gör nytta så gör väl lite vatten ingen skada

Om någon tror att homeopati fungerar så kan de väl få använda det

Lite vatten, eller ett sockerpiller då och då, gör definitivt ingen skada. För din egen skull bör du dock hela tiden komma ihåg varför den är ofarlig. Homeopati kan dock vara skadlig på flera andra sätt.

Främst är det en fråga om behandlingen verkligen fungerar. För att avgöra om homeopatiska mediciner har avsedd effekt så bör dessa givetvis testas enligt de vanliga metoderna för medicintestning. Ta ett antal sjuka människor och ge hälften vatten eller sockerpiller utan "avtryck" och hälften vatten eller sockerpiller med "avtryck". Kontrollera för placeboeffekter och för att vissa sjukdomar går över av sig självt. Gör sedan det här ett antal gånger på olika ställen, administrerat av olika forskare.

Vissa tester av homeopatiska preparat har också gjorts och ibland har dessa till och med visat sig ha positiva resultat. Men alltid så brister metoden i något steg. Framför allt har resultaten aldrig upprepats, eller kunnat upprepas, av andra forskare. Det finns därför i dag ingenting som talar för att homeopatiska preparat har någon positiv inverkan vid behandling av sjukdomar.

Det gör ont att ha fel, och det är jobbigt att kasta sitt önsketänkande i papperskorgen, särskilt om man har ägnat livet åt sitt verksamhetsfält. Det är dock nödvändigt för att nå fram till någorlunda säker kunskap att skräp faktiskt kastas där det hör hemma: bland soporna. Den enkla principen att förkasta felaktiga teorier är enormt svår för vanliga forskare att leva upp till. Det är inte ovanligt att en idé inte dör förrän forskaren själv dör.

Om den dagen kommer då homeopaterna kan visa upp verkliga kliniska resultat, så är det vi kritiker som får ta skeden i vacker hand och erkänna oss besegrade. Men dit har vi definitivt inte kommit ännu.

Problemet undviks dock mycket smidigare än så av homeopater och andra inom new-age-läkekonsterna genom att man helt enkelt inte tar till sig negativa resultat ifrån kliniska tester och den allmänt tillgängliga kunskapen från fysik, kemi och farmakologi. Hade vanliga biomedicinska företag gjort samma sak hade de haft mängder av stämningar att handskas med, och detta med rätta.

Ett av mitt livs obehagligare upplevelser fick jag vid en kamelritt som turist genom den indiska öknen då vi stötte på det enda sjukhuset inom miltals omkrets. Ett sjukhus som vid närmare undersökning visade sig vara ett homeopatsjukhus. Man kan lätt föreställa sig situationen då en fattig, verkligt sjuk människa lyckas transportera sig till sjukhuset för att bli behandlad med sockerpiller, vatten och alkohol. Allt sponsrat av västerlänningar som själva har riktig sjukvård på bekvämt avstånd om det skulle knipa.

Homeopatin skadar också utvecklingen av naturmedicinen eftersom de två ofta klassas tillsammans. Detta främjar inte vår bild av naturmediciner, som ofta kan ha en verklig effekt, eftersom dessa mediciner blandas ihop med rent nonsens.

Men för att återgå till korna på de ekologiska lantbruken så kan homeopatin inte bara göra skada för de sjuka kor som inte får någon verklig behandling, vilket kan vara rent djurplågeri, utan också för hela konceptet med ekologiska lantbruk.

Att vi nu försöker använda mindre gifter och starka mediciner i djurhållningen beror ju på faktiska konstaterade skadliga effekter av dessa. Människan har äntligen börjat inse sin i mångt och mycket katastrofala effekt på miljön och börjat ta små stapplande, om än otillräckliga, steg för att ändra på det.

Om då ekologiska varor och miljötänkande blir associerade med ren humbug så kan detta ha stora negativa effekter på människors miljömedvetande.

Miljörörelsen tjänas inte bäst av en bunt önsketänkande kvacksalvare, utan av sakliga argument och faktiskt påvisade kausala samband. För att gynna korna och i förlängningen miljöarbetet i sin helhet så bör därför homeopaterna stängas ute från de ekologiska jordbruken.

Patrik Lindenfors

DN DEBATT 27/7 2000