Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-17 16:17 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/debatt/k-g-hammar-och-carl-tham-i-upprop-med-73-undertecknare-sluta-att-kopa-israeliska-varor/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

K G Hammar och Carl Tham i upprop med 73 undertecknare: "Sluta att köpa israeliska varor"

En suverän och demokratisk palestinsk stat är en förutsättning för en rättvis och långsiktig fred i Mellanöstern. Parterna har hittills varit oförmögna att lösa konflikten på egen hand. Därför är det nödvändigt att omvärlden skapar ett starkt tryck. Ett internationellt ingripande och närvaro av fredsskapande styrkor inom ramen för FN måste komma till stånd. Medborgare, folkrörelser och företag bör bojkotta varor från de illegala israeliska bosättningarna. Vapenhandel med Israel och Palestina måste stoppas. Det förmånliga handelsavtal som Israel har med EU bör avbrytas tills vidare. Det kräver 73 akademiker, publicister och kulturarbetare med ärkebiskop K G Hammar, ambassadör Carl Tham och tidigare statsråden Ylva Johansson och Maj-Lis Lööw i spetsen.

++

En långsiktigt hållbar och rättvis fred i Mellanöstern förutsätter att en självständig palestinsk stat bildas på sina egna villkor och att Israels rätt att existera inom erkända och trygga gränser säkerställs. En suverän och demokratisk pale-stinsk stat är en förutsättning för såväl fred i regionen som säkerhet för Israel.

Händelseutvecklingen den senaste tiden har kännetecknats av en upptrappning av våldet. Israel har medvetet slagit sönder den palestinska myndighetens infrastruktur och underminerat självstyret på Västbanken. Civila palestinier dödas nästan dagligen, ledande politiker har fängslats eller mördats. Palestinska självmordsbombare har slagit till inne i Israel otaliga gånger.

Denna våldsspiral måste brytas. Båda parter måste respektera mänskliga rättigheter, Genèvekonventionen och internationell rätt. Den israeliska ockupationen är ett permanent våld och ett brott mot folkrätten som pågått i över tre decennier. Ockupationen är grundproblemet som utlöst den palestinska intifadan.

Konflikten i Mellanöstern har en lång historia. I grunden handlar den om att två folk gör anspråk på samma land. Israel måste byta ockuperade landområden mot en långsiktig fred. Det handlar om att skapa förutsättningar för två självständiga stater inom erkända gränser. I grunden handlar det om att hävda folkrätten och att förverkliga FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 och 338, det vill säga en lösning baserad på 1967 års gränser med två stater, Israel och Palestina.

Ockupationen av Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem måste upphöra. Bosättningar på ockuperade områden måste avvecklas. Detta är den enda rimliga grundvalen för en rättvis fred. Därifrån kan konkreta förhandlingar utgå för en överenskommelse om flyktingar, vattenkontroll och Jerusalems framtida status.

Det är nödvändigt att omvärlden skapar ett starkt tryck. Parterna har hittills visat sig oförmögna att lösa konflikten på egen hand. Världssamfundets passivitet har inneburit att Israels olagliga och orättfärdiga ockupation har kunnat fortgå i 35 år.

Genom detta upprop uppmanar vi till folkligt stöd för en rättvis fred i Mellanöstern. Föreningen "Rättvis fred mellan Israel och Palestina" har öppnat en hemsida, www.rättvisfred.nu, där enskilda kan stödja uppropet och våra krav:

+ En rättvis fred förutsätter ett internationellt ingripande. I dag finns en "internationell närvaro" från det civila samhället på ockuperade områden. Men för att skapa en rättvis fred måste ett internationellt ingripande och närvaro av fredsskapande styrkor inom ramen för FN komma till stånd. Eftersom Israel inte visar tecken på att lämna de ockuperade områdena måste omvärlden agera.

+ Bojkott av varor från ockuperade områden. Vi uppmanar medborgare, folkrörelser, fackföreningar, konsumentkooperationer, partier och företag till bojkott av varor från de illegala israeliska bosättningarna. Att köpa och handla med israeliska varor från ockuperade områden är att aktivt stödja den illegala israeliska ockupationen. Det är också ett brott mot folkrätten. Export av vapen till och import av vapen från Israel och Palestina måste stoppas så länge ockupationen pågår.

+ Avbryt EU:s handelsavtal med Israel. EU har ett förmånligt handelsavtal med Israel. Det ger Israel frihandel med EU-området. I avtalet finns stadgar om respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. Så länge Israel inte visar respekt för liv, rörelsefrihet och egendom bör handelsavtalet avbrytas.

+++

K G Hammar, ärkebiskop Svenska kyrkan; Anders Ehnmark, författare; Ylva Johansson, fd statsråd;

Maj-Lis Lööw, fd statsråd och EU-parlamentariker; Håkan A Bengtsson, chef för Arenagruppen;

Lennart Weiss, egenföretagare; Gudrun Schyman, partiledare vänsterpartiet; Gun-Britt Mårtensson, ordförande HSB; Barbro Hedvall, DN-skribent; Carl Tham, ambassadör Berlin; Mats Hulth, fd borgarråd i Stockholm; Rolf Alsing, fd chefredaktör Aftonbladet; Hanna Zetterberg, studerande, ledamot i vänsterpartiets partistyrelse; Yvonne Fredriksson, sjuksköterska; Anna Karin Hammar, präst Svenska kyrkan; Gustaf Ödquist, präst i Svenska kyrkan; Göran Greider, chefredaktör Dala-Demokraten;

Olov Abrahamsson, politisk chefredaktör Piteå-Tidningen; Dror Feiler, musiker, tonsättare; Nina Blomberg, redaktör SSU:s tidskrift Tvärdrag; Elsie Bäcklund, förbundssekretare ABF; Tomas Brundin, internationell sekreterare Broderskapsrörelsen; Henry Ascher, läkare, Göteborg; Christina Hagner, ordförande Föreningen Ordfront; Al exandra Pascalidou, författare; Leif Ericsson, chefredaktör Ordfront magasin; Torbjörn Bredin, förbundssekreterare SKTF; Yvonne Hirdman, professor i historia; Per Wirtén, chefredaktör tidskriften Arena; Gunno Sandahl, kulturchef Folkets hus och parker; Eduardo Grutzky, programansvarig Fryshuset; Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia; Sven-Eric Liedman, professor i idé- och lärdomshistoria; Stefan de Vylder, nationalekonom; Suzanne Osten, regissör Unga Klara; John Brattmyr, vd Riksorganisationen Folkets hus och parker; Karl-Petter Thorwaldsson, förbundsordförande ABF;

Ulf B Andersson, journalist Arbetaren; Gil Tarschys, Göteborg; Donald Boström, fotojournalist;

Robert Lyons, universitetslektor Göteborgs universitet; Olle Katz, utbildningskonsulent, Göteborg;

Nestor Verdinelli, kurator inom psykiatri; Lennart Grosin, docent i pedagogik, Stockholms universitet; Josephine Askegård, kulturredaktör Arbetaren; Mekonnen Tesfahuney, Karlstads universitet;

Ingemar Göransson, utredar e LO; Tjia Torpe, vd SRF Iris AB; Mikael Löfgren, författare och kulturkritiker i DN; Marie-Louise Eriksson, studiesekreterare KFUK-KFUM; Ulrika Kärnborg, kulturjournalist i DN och författare; Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO; Kaj Fölster, författare och debattör; Ken Schubert, översättare, judisk fredsaktivist; Ursula Berge, chef tankesmedjan Agora; Stefan Edman, författare;

Imran Ahmad, Fryshuset, Lugna Gatan; Dan Josefsson, frilansjournalist, redaktör Media i fokus;

Örjan Nyström, författare och utredare på LO Göteborg; Tomas Wennström, ABF Västerbotten;

Bo Forsberg, direktor Diakonia; Gunvall Grip, författare, utredare Folksam; Tomas Boström, trubadur och författare, Gotland; Boa Ruthström, ordförande Arenagruppen; Anders Carlberg, Fryshuset; Åsa Linderborg, historiker; Stefan Jonsson, kritiker och författare; Ingemar Olsson, projektledare LO; Eva Elzinga, barnmorska; Aant Elzinga, professor; Bella Frank, reporter Arbetaren; Emanuel Furbacken, MÖ-sekreterare SM; Helena Johanson, chef strategisk samordning TCO

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt