Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”KI krumbuktar sig”

Kritiker tillbakavisar Karolinska institutets försvar för rekrytering.

På DN Debatt den 11 november skriver rektor på Karolinska institutet Harriet Wallberg-Henriksson och två medlemmar i rekryteringsutskottet att ”akademiska anställningar vid KI är precis som på alla andra universitet i vårt land styrda av lagar och regler”. Om det varit sant så hade jag inte behövt skriva min DN Debatt-artikel den 2 november. Problemet är nämligen att KI alldeles för ofta väljer att inte följa lagarna och reglerna.

Tjänstetillsättningarna har i samtliga de tre fall jag beskrev i min artikel gått felaktigt till. Karolinska institutet skriver i sin replik ”vid rekryteringen tittar man på meriter när det gäller forskning, undervisning, ledarskapskompetens och i vissa fall klinisk skicklighet”. De sökandes samtliga meriter viktades efter Karolinska institutets önskemål. Trots denna viktning bedömdes båda de personer som sedan utsågs till professorer i fall ett och två som icke kvalificerade för sina tjänster av två tredjedelar av de sakkunniga. Den som utsågs till professor i fall ett är inte ens professorskompetent. Detta faktum väljer KI:s representanter att inte bemöta i sin artikel.

I fall två anmärkte jag på att den nyblivne professorn i kolorektal kirurgi (tarmkirurgi) saknade kunskap och examen i detta ämne. På detta svarar KI inte utan konstaterar bara att ”Syftet med sådana anställningar är att skapa en naturlig kontaktyta mellan sjukvård och forskning.”

Jag har nu konsulterat flera av landets ledande kirurgprofessorer. Samtliga stöder mig. Man bör ha kompetens i det ämne man blir professor i.

KI:s argument i fall tre är än mer genant. Där påstås att tjänsten drogs in för att den välmeriterade kandidaten redan hade en professorstjänst. Vore det sant så borde KI anfört det skälet. Det gjorde man inte. Dessutom är det ingen orsak till att dra in en tjänst.

Slutligen hävdar KI:s representanter att de och jag har samma åsikt om utredningen ”Karriär för kvalitet”. Det har vi inte. Rektorn och rekryteringsskottets ordförande ställer sig i sitt remisssvar nämligen helt bakom förslaget att ta bort sakkunniggranskningen.

KI vill visserligen ha Överklagandenämnden kvar, men om man tar bort sakkunniggranskningen så blir rekryteringsutskottet allsmäktigt. Överklagandenämnden blir då överflödig eftersom rekryteringsutskottets beslut inte går att ändra. Det innebär i praktiken att Karolins-ka institutet önskar införa samma rekryteringssystem som finns i diktaturer och vissa u-länder. Ett gunstlingssystem där meriter är en bisak.

Därför, Lars Leijonborg, forsknings- och utbildningsminister, måste förslaget att ta bort den oberoende sakkunniggranskningen vid höga tjänstetillsättningar stoppas.

YLVA LÖÖF

Tv-producent