Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Mitt DN - skapa ditt nyhetsflöde Mina nyhetsbrev Ämnen jag följer Sparade artiklar Kunderbjudanden Kundservice och prenumeration Logga ut
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Stoppa straffskatten på digitala medier”

Momsen på tidningar och böcker bestäms av hur de distribueras. Realiteten är att digitala lösningar diskrimineras i en majoritet av EU:s medlemsländer. Effekten är att den digitala utvecklingen hämmas, skriver EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes och Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP).

EU är världsledande inom medier och de kreativa näringarna. Av världens tio största förlagsgrupper kommer sju från Europa. Men framtiden är digital: människor söker sig mer och mer till internet för nyheter, litteratur och underhållning. Hur väl den europeiska medie- och förlagsindustrin lyckas anpassa sig till denna nya verklighet beror till stor del på EU:s momsregler. Bollen ligger hos medlemsländerna.

Den viktigaste motorn i Europas ekonomi i dag är utan tvekan IT-sektorn. Den här sektorn är redan i dag lika stor som hela den svenska ekonomin och växer med 12 procent per år, snabbare än Kinas BNP.

Ur en politisk synvinkel är det viktigt att vi ställer oss frågan hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för denna digitala revolution. På den europeiska nivån diskuteras den här frågan inom ramen för den digitala agendan. Tyvärr är realiteten att digitala lösningar diskrimineras i en majoritet av EU:s medlemsländer.

Bland dem som utsätts för denna diskriminering finns medier och förlagsbranschen. I de flesta EU-länder är momsen på digitala tidningar, tidskrifter och böcker flera gånger högr­e än momsen på tryckta tidningar, tidskrifter och böcker. I Storbritannien och Danmark är momsen på digitala tidskrifter 20 respektive 25 procent medan tryckta medier är helt befriade från moms. I Sverige beskattas samma ljudbok med 6 eller 25 procent moms beroende på om den levereras på en cd-skiva eller som en mp3-fil. På samma sätt är momsen för en tidskrift antingen 6 eller 25 procent beroende på om den distribueras som mail eller som en pdf-fil avsedd att läsas på en läsplatta för e-böcker.

Momsen på en viss produkt, såsom en tidning eller bok, bestäms alltså beroende på vilket format den distribueras på, inte med hänsyn till dess innehåll. Detta sker trots att det självklart är det journalistiska eller litterära arbetet som den lägre momssatsen är tänkt att stödja.

Effekterna av det här systemet är att den digitala utvecklingen hämmas, vilket skadar såväl ekonomin som det offentliga samtalet. Den europeiska förlagsbranschen ges incitament för att stanna kvar i en analog värld vilket skapar problem för förutsättningarna att göra nödvändiga omställningar för att klara den globala konkurrensen. Medan den amerikanska e-boksmarknaden svarar för 20 procent av förlagens försäljning ligger den europeiska motsvarigheten omkring ynkliga en procent.

Vilka momssatser som tillämpas på olika produkter regleras i EU:s momsdirektiv. Det är ett regelverk som kom till innan internets framväxt och som inte medger sänkta momssatser på så kallade digitala medieprodukter. För att komma till rätta med detta problem har två medlemsländer nu gått före och introducerat lägre momssatser för e-böcker. Tyvärr står detta, intuitivt tilltalande steg, troligen också i strid med det nuvarande regelverket, som andra länder fortsätter att respektera.

Det här regelverket måste nu ses över och kommissionen har lovat att presentera ett lagstiftningsförslag innan slutet av 2013. Det måste dock noteras att ett teknikneutralt momssystem måste accepteras av alla medlemsländer innan en förändring kan träda i kraft. Det kommer att vara ministerrådet, det vill säga de nationella regeringarna, och inte Europaparlamentet som enhälligt har att avgöra om det europeiska momssystemet ska anpassas till den digitala verkligheten eller om digitala medieprodukter även fortsatt kommer att orättvist bestraffas av momssystemet.

Det är oroväckande att många av EU:s medlemsländer inte tycks inse allvaret i denna fråga. I stället argumenterar de konservativt för att inte medge några ytterligare undantag från momsreglerna. Vi menar dock att detta inte handlar om att införa nya undantag i momsreglerna utan att det snarare handlar om att klargöra och förtydliga det nuvarande regelverket i ljuset av den tekniska utvecklingen.

Därför uppmanar vi Sverige som ett av de mest digitaliserade länderna i världen, liksom den svenska regeringen, att leva upp till sitt ansvar som förebild och att bidra till ett vidare erkännande bland övriga medlemsländer av IT-sektorns och digitaliseringens betydelse. Europa har inte råd att diskriminera en av de sektorer som har en så stor tillväxtpotential.

Neelie Kroes, vice ordförande Europeiska kommissionen

Cecilia Wikström (FP), Europaparlamentariker

Bakgrund. Digitalmoms i EU

Den 1 januari 2012 sänkte Frankrike och Luxemburg momsen på e-böcker till samma låga moms som för övriga böcker. Luxemburg har en låg moms på tre procent, vilket har lett till att stora e-boksaktörer som Apple och Amazon registrerat sig där. Sänkningen strider mot EU:s gällande momsdirektiv, eftersom den snedvrider konkurrensen inom EU. Detta har lett till att EU-kommissionen i juli inledde ett överträdelseförfarande mot de två länderna. Efter att ha uppmanats av EU-kommissionen att ändra sin lagstiftning är överträdelseförfarandena nu inne i sin andra fas, där Frankrike och Luxemburg riskerar att ställas inför EU-domstolen om de inte ändrar sina lagar snarast.

Parallellt med detta arbetar EU-kommissionen just nu på att ta fram ett nytt förslag som väntas presenteras före 2013 års utgång. Det nya förslaget väntas vara teknikneutralt, det vill säga, att momsnivån är densamma för alla typer av böcker oaktat på vilken plattform läsaren tillgodogör sig texten.

Principen bakom EU:s gällande momsdirektiv är att skydda den fria konkurrensen på den inre marknaden genom att motarbeta statsstöd från länder till deras egna industrier genom selektiva låga momssatser.