”Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism” - DN.SE
Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
DN Debatt

”Ta fram nationell strategi för hållbar svensk turism”

Ansvarig minister måste utses. Besöksnäringen växer, skapar allt fler arbetstillfällen­ och ger ökade inkomster. Nu är det dags att ta ett samlat grepp om Sverige som destination. Vi vill ta ansvar för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt, men steget kräver kraftsamling även från regeringen, skriver 24 representanter för besöksnäringen.

På nyligen avslutade Green tourism camp i Sigtuna samlades hela besöksnäringen i vid bemärkelse, med destinationer, organisationer, företagare, forskare och studenter på plats – alla med ett gemensamt intresse att på allvar lyfta ­hållbarhetsfrågorna som en strategisk utvecklingskraft inom världens kanske snabbast växande näring. I Sverige ser vi besöks­näringen som vår nya basnäring. Sedan år 2000 har ­turismens omsättning i Sverige ökat med 88  procent. År 2015 ökade omsättningen med 7  procent jämfört med 2014 och utländska ­besökare stärker nu svensk ekonomi med 113  miljarder kronor per år. Besöksnäringen skapar även arbets­tillfällen över hela Sverige. Förra året skapades vart femte nytt arbetstillfälle inom ­besöksnäringen. Men med tillväxt följer ansvar.

Det finns en tydlig ambition att branschen ska utvecklas på ett hållbart sätt. Turism är viktigt, samtidigt som vi är medvetna om att ­besöksnäring påverkar samhället i stort. Vi är många runt om i landet som tar olika initiativ för att minska denna påverkan. Vi är med och bygger laddinfrastruktur för elbilar, vi ser över våra egna utsläpp och försöker minska transporter. Mat är en viktig del av vårt utbud och vi har tagit initiativ för att minska användningen av palmolja, minska svinn och etablera en bättre och mer respektfull användning av råvaror.

Det saknas inte initiativ, men det räcker inte. Vi behöver en samlad strategi, ett tydligt mandat från regeringen och någon som tydligt får i uppgift att ta på sig ledartröjan. Vi saknar det och det brådskar.

Vi efterfrågar en minister med ansvar för hållbar besöksnäring och destinationsutveckling, som får ansvara för att ta fram gemensamma strategier för ett gemensamt ansvarstagande. I  dag hamnar övergripande besöksnärings­frågor hos näringsminister Mikael Damberg, våra klimatåtaganden hos klimatminister Isabella Lövin, vårt lokala miljöarbete hos miljöminister Karolina Skog, vårt arbete för en levande landsbygd hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, och alla skatteregler hos finansminister Magdalena Andersson, utan att någon har ett helhetsansvar.

Med ökade krav från FN och de nya SDG-målen fram till 2030 samt överenskommelsen i Paris under hösten 2015 ställs mycket av näringens hållbarhetsfrågor på sin spets. Med en samman­hållen strategi kan Sverige bli en förebild för hållbarhet i världen, där hållbarhet är en integrerad och central del i utvecklingen av Sverige som destination och besöksmål, och där man utnyttjar att turismen växer långt snabbare och mer stabilt än ekonomin i övrigt. Detta är en skyldighet vi har, men också en möjlighet vi inte har råd att låta gå förbi.

Som ”jobbskapare” i Sverige står turism och ­besöksnäring ofta högt på kommunal och regional nivå. En majoritet av landets 290 kommuner har en ansvarspost för den lokala turismen och samtliga regioner/län likaså. Ofta sam­arbetar näringen seriöst runt lokala och regionala miljöfrågor. Bland frågorna på dagordningen finns hur stora evenemang som idrottstävlingar eller melodifestivaler kan göras mer hållbara och hur besöksnäringen kan bidra till klimatmålen och göra sin del för att Sverige ska nå de globala utvecklingsmålen. Här finns också frågan om landsbygdsutveckling kombinerat med jord­brukets kris, där besöksnäringens efterfrågan på lokalt och hållbart ­producerade varor kan vara en del av lösningen, och frågan hur besöksnäringen, som ofta är den första arbetsplatsen för en nyanländ, kan bidra till bättre integration.

Men här stannar ansvaret. Utan tydligt nationellt ansvar finns en uppenbar risk att vi inte drar nytta av det arbete som utförs, att branschen skapar lokalt hållbara lösningar som inte återanvänds, eller i värsta fall får stå tillbaka för de krav som kan komma att ställas utan anpassning till branschens moderna kontext och målsättningar. I många regioner arbetar privata och offentliga aktörer dagligen med stora och svåra frågor för att skapa lösningar som i flera fall är unika och i somliga fall till och med möjliga att exportera som kunskap eller innovativa lösningar.

Om Sverige ska fortsätta skapa fler arbetstillfällen på ett mer hållbart sätt, vara en förebild för andra länder och visa vägen för hur vi klarar de nationella och internationella miljömålen räcker det inte med lokal och regional samordning. Det måste finnas ett starkt nationellt ansvar.

I branschen ser vi möjligheterna och vill göra skillnad. Vi är modiga nog att lägga konkurrensen mellan oss åt sidan och generöst dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter – är regeringen nu modig nog att ta på sig ledar­tröjan, utse en ansvarig minister och ta fram en långsiktig handlingsplan för en hållbar, växande svensk besöksnäring?

Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.