Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ekonomi

55-plussare har färre sjukdagar

Anställ en 55-plussare – om du vill ha friska anställda. Att döma av senaste Hälsobarometern från Sveriges företagshälsor är de medel­ålders betydligt mindre borta från jobbet än sina yngre kolleger.

– Anställ 55-åringar eller äldre så sänker du dina sjukskrivningskostnader som arbetsgivare, säger, Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor.

Den gängse synen bland arbetsgivare och rekryteringsfirmor är ofta att 50-plussare är tröttare och mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Men 50-plussarna själva tycker att de både är piggare och friskare.

Det här handlar ju om enkätdeltagarnas egna uppskattningar om sin sjukfrånvaro under det kommande året. Hur vet vi att det stämmer?

– Man vet att om du tror att du kommer att stanna hemma ofta på grund av sjukdom så är det också mycket större risk att du gör det. Sedan vet vi inte om det handlar om hög arbetsmoral och pliktkänsla, något i uppfostran eller om att personen har ett himla kul jobb som hen inte vill missa, säger Peter Munck af Rosenschöld.

Hela 42 procent av de som fyllt 55 år räknar med att inte vara borta från jobbet på grund av sjukdom en enda dag de kommande 12 månaderna. Bland de upp till 30 år är det bara 18 procent. Efter en liten ökning av andelen helårsfriska i samtliga åldersgrupper 2015 så har andelen åter vänt nedåt 2016 bland de yngre.

Privat sektor framstår som hälso­främjande. Bland de som räknar med att vara på jobbet varje dag är det fler som arbetar i privata företag, 35 procent, än de som jobbar i offentlig sektor (29 procent av de statligt anställda). Även när det gäller långtidssjukskrivningar väntas högre frånvaro i offentlig sektor.

Fler kvinnor än män tror att deras arbete de närmsta två åren kommer att inverka negativt på deras hälsa, 15 procent av kvinnorna mott 11 procent av männen.

Den yrkesgrupp där flest förutspår att de kommer att vara frånvarande 15 dagar eller fler är undersköterskor, vårdbiträden med fler (13 procent). Nästan lika negativa är förväntningarna bland fritidspedagoger, barnskötare, l chaufförer, med fler. Den yrkesgrupp där minst andel anger att de kommer att vara frånvarande 15 dagar eller fler på grund av sjukdom är sjuksköterskor.

En tredjedel av de som flera gånger per vecka känt psykiskt obehag att gå till jobbet bedömer också att de kommer att vara sjukskrivna 15 dagar eller mer. Motsvarande andel av de som aldrig upplevt psykiskt obehag av att gå till jobbet är bara 3 procent.

Bara 13 procent av de som flera gånger per vecka känt psykiskt obehag av att gå till jobbet har planer på att fortsätta arbeta efter 65 år. Motsvarande andel bland de som aldrig känt psykiskt obehag av jobbet är 29 procent – mer än dubbelt så hög. Bankanställda går tidigt i pension, över hälften vill gå före 65, medan jurister och forskare jobbar längre än de flesta.

Jobbhälsobarometern, som sedan 2007 genomförs årligen, bygger på ett representativt urval av svenskar i åldern 20–65 år som arbetar minst halvtid.

För 2016 har totalt 9 835 respondenter besvarat frågorna av ett totalt representativt urval på cirka 18 000.

Urvalet har skett utifrån befolkningsregistret i åldersgruppen 20–65 år samt med en årsinkomst över 100 000 kronor. Ungefär 60 procent har besvarat enkäten elektroniskt på web-portal, resterande 40 procent genom telefonintervjuer.

Källa: Sveriges företagshälsor