Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Ekonomi

Fackförbund utreder den svenska modellen

Den svenska kollektivavtals­modellen gnisslar, det visar de senaste veckornas avtalsrörelse­strid mellan LO och Svenskt Näringsliv kring ”märket”. Chefsorganisationen Ledarna efterlyser en modernare, mer väloljad modell, och har tillsatt en egen utredning.

– Industriavtalet har fungerat i tjugo år, men har på sistone varit utsatt för ett växande tryck. Avtalsrörelserna har ett högre tonläge än tidigare. Det är inte självklart att den samförståndsanda och det förhandlings­system vi haft sedan Saltsjöbads­avtalet 1938 håller, understryker Ledarnas ordförande Annika Elias.

Problemen i avtalsrörelsen är bara toppen på isberget, menar hon. Trots att den svenska partsmodellen traditionellt bygger på att parterna kommer överens utan lagstiftarens inblandning har olika intressen de senaste åren ropat på lagreglering av minimilöner, kvinno­löner, strejkvapnet med mera.

Annat som Ledarna anser bidrar till behovet av en ny arbetsmarknadsdialog är globalisering, digitalisering och individualisering. Den växande gig-ekonomins osäkra plattformsjobb – som matcykelbud och Ubers taxiförare – ofta med distansarbete och ”egenanställningar” – bidrar till att många aldrig söker sig till fackförbund eller arbetsgivarorganisationer. En växande skara yrkesverksamma omfattas därmed inte av kollektivavtalens förmåner, som avtalspensioner och olika försäkringar. Många saknar också tillräckligt regelbunden inkomst för att omfattas av a-kassa.

– Våra medlemmar, cheferna står mitt emellan och ser båda perspektiven, de är anställda och samtidigt arbetsgivarens röst gentemot kollegerna, konstaterar Annika Elias.

– Vi märker väldigt tydligt av de förändringar som pågår och som kan förändra förutsättningarna för den svenska modellen i grunden. Därför känner vi nu ett behov av att utreda vad som behöver ändras för att vi ska kunna behålla en tillitsfull dialog mellan parterna, och få både fler företag och fler yrkesverksamma att engagera sig.

På tisdagen höll utredningsgruppen sitt första sammanträde, med bland andra arbetsmarknads­nestorn och tidigare finans­ministern Allan Larsson bland ledamöterna. Arbetet leds av Laura Hartman (docent i nationalekonomi). Utredarna ska bland annat titta på vilka delar av de sociala trygghetssystemen som fortsatt bör vara kopplade till kollektivavtal och hur fler kan komma att omfattas av tjänstepension.