Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 19:53 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/nissans-forre-vd-japan-har-mycket-att-lara-av-sverige/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Ekonomi

Nissans förre vd: Japan har mycket att lära av Sverige

Japan har två stora ekonomiska problem: alltför låg produktivitet och brist på innovationer. Det menar biljätten Nissans förre vd Toshiyuki Shiga, som nu försöker hämta nya idéer från Sverige. – Era framgångsrika it-företag är en förebild för oss, säger han till DN.

Toshiyuki Shiga var vd för Nissan fram till 2013, men är alltjämt styrelseledamot. Han är dessutom ordförande i ett nätverk för innovation, där japanska regeringen tillsammans med storföretag ser till att investera i nya projekt.

– Japanska företag är alltför inåtvända. Många försöker göra allt själva, i stället för att samverka med andra och ta hjälp utifrån. Det gör att Japan släpar efter i den globala konkurrensen, säger Toshiyuki Shiga.

Nu är han på besök i Stockholm för att vara med och uppmärksamma ett jubileum: 150 år av diplomatiska förbindelser mellan Japan och Sverige. 

Men hans syfte gäller främst framtiden och vad Japan kan lära av Sverige. 

Det går inte att få svar från honom om hur Nissan, som har stor biltillverkning i Storbritannien, påverkas av Brexit. Tidigare har Toshiyuki Shiga varnat för följderna av brittiskt EU-utträde, men nu är förhandlingsläget för känsligt, hävdar han.

Däremot uttrycker han en önskan om att Donald Trump ska ompröva sitt nej till TPP, det frihandels- och investeringsavtal för länderna kring Stilla havet som USA-presidenten punkterade efter sitt tillträde. Men det märks att förhoppningarna inte är stora.

Desto mer frispråkigt talar Toshiyuki Shiga om sitt lands egna bekymmer.

– Japan har varit ledande för det gäller innovationer, men sedan tappat försprånget. För 30 år sedan var Walkman från japanska Sony den stora nyheten, men därefter har amerikanska Apple tagit över.

Svagheten hos Japan är, enligt honom, att landet är för kulturellt enhetligt och tar in alltför litet ut­ifrån. Nissan – där Toshiyuki Shiga har tillbringat hela sitt arbetsliv – betecknar han som ett lysande undantag, bland annat genom dess täta allians med franska Renault. 

Men generellt håller de japanska företagen på sitt och visar inte tillräcklig öppenhet. De pressar hellre ner produktionskostnaderna för etablerade produkter än tar risker genom att investera i helt nytt.

– Ändå är produktiviteten i Japan inte speciellt hög. Det finns tillverkning som sköts mycket effektivt, till exempel i bilindustrin. Men tjänstesektorn släpar efter, liksom många av de mindre och medelstora företagen.

Detta är inte den bild av Japan som vi annars ofta får. Där brukar man snarare se hur robotar tar hand om allt fler uppgifter, när de inte utförs av hårt arbetande män­niskor. Men detta är inte hela sanningen, framhåller Toshiyuki Shiga.

– Japaner har ofta långa arbets­tider och jobbar mycket övertid. Men åtskilligt går åt till sammanträden och många vågar inte gå hem före chefen. Det är ett mönster som man i Japan nu försöker bryta.

Demografin spelar en viktig roll: Japan befolkning krymper och särskilt gäller det för generationen i yrkesaktiv ålder. Då kan man inte fortsätta som tidigare, särskilt när det innebär hinder för kvinnor att delta på lika villkor i arbetslivet. Sådant förlorar hela landet på.

– Regeringen med premiärminister Shinzo Abe har drivit igenom reformer till hjälp för japanska ekonomin. Det går bättre för Japan nu, men trots att vi har närmast full sysselsättning så håller företagen igen på lönerna och inflationen är fortfarande alltför låg.

I stället driver regeringen på efterfrågan, med hjälp av stora budgetunderskott och stigande offentlig skuldsättning. Toshiyuki Shiga anser inte att detta är en i längden hållbar politik. Samtidigt förklarar han att skattehöjningar, som nu är aktuella, brukar möta starka protester.

– När det gäller offentliga finanser, liksom produktivitet och innovationer, har Japan mycket att lära av Sverige. Era framgångsrika it-företag är en förebild för oss. Ni har en miljö med både stabilitet och kreativitet, vilket är vad vi också behöver.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt