Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-17 10:11 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/bengt-fredman/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Bengt Fredman

Överstelöjtnant Bengt Fredman, Östersund, har avlidit i en ålder av 92 år. Närmast anhöriga är barnen Lars-Olof och Titti med familjer samt Karin med familj.

Bengt Fredman var bataljonschef i bataljon 18 Kongo mellan oktober 1962 och maj 1963. Bengt blev överraskad, glad och kände sig mycket hedrad, när jag kunde berätta nyheten att ett porträtt av Bengt hade avtäckts under middagssamkvämet vid Kongo-veteranernas årsmöte 2001. Jag tog med mig tavlan till Bengt året efter och den prydde hans bostad. I fjol tog jag tavlan med mig till Armémuseet.

Bengt handplockades till befattningen bataljonschef. Det var sålunda Bengt som med kort varsel bland annat planlade, ledde anfallet och erövringen av staden Kaminaville nyårsafton 1962. Anfallet skedde utan förluster för svenskarna och utan förstörelse i staden. Tidvis hårt motstånd bestods av två gendarmbataljoner.

Bengt berättade gärna om planläggningen, om själva anfallet samt om erövringen av de två gendarmgarnisonerna i Kaminaville. Vidare om ”besöket” i Kabundji tidigt på morgonen den 12 jan 1963 där två gendarmbataljoner totalt överraskades på deras avlöningsdag och som avväpnades, avrustades, avlönades med deras egen krigskassa, förklarades därefter vara civila och skickades hem till sina hem­orter. Bengts berättarförmåga med diabilder uppskattades mycket. Den större av de båda på nyårsaftonen erövrade gendarmförläggningarna i Kaminaville döptes av någon soldat mycket fyndigt till CAMP FRED vilket även blev namnet framdeles. Dels avsågs vårt uppdrag som fredsskapande och fredsbevarande FN mandat och dels som en hyllning till Bengt Fredman.

Bengt Fredman tillhör den fina trupp av officerare som utför sitt uppdrag med sinne för rättvisa och rent spel, har förmågan att efter noga överväganden fatta kloka beslut samt dela sina soldaters umbäranden. En mycket stark tillit mellan chef och underordnade kännetecknade Bengt Fredmans chefskap under bataljon 18 Kongo, vilket starkt bidrog till att göra bataljonen till en harmonisk, trivsam och kamratlig bataljon. I grunden präglades Bengt Fredmans ledarskap av de visdomsord som uttalades i Kina för mer än fyra tusen år sedan: ”Du skall älska Dina soldater som Dina söner och de skola då följa Dig till dödens dalar.”

Larry Chiborn, Lit

Bataljon 14, 16, 18 Kongo

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt