Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-17 22:39 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/bertil-flemstrom-nestor-inom-ortnamnsforskningen/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Bertil Flemström. Nestor inom ortnamnsforskningen

Förre förste arkivarien vid Ortnamnsarkivet i Uppsala Bertil Flemström har avlidit 94 år gammal. Hans närmaste är dottern Ingegerd Ström och sönerna Gunnar och Erik Flemström med familjer.

Bertil Flemström växte upp i Ragunda i Jämtland. Efter universitetsstudier i Uppsala tjänst- gjorde han under perioden 1937-74 vid Svenska ortnamnsarkivet (senare Ortnamnsarkivet i Uppsala), 1964-74 som förste arkivarie.

Hemlandskapet spelade en mycket stor roll i hans gärning som arkivarie och namnforskare. I Ortnamnsarkivet bevaras hans omfattande ortnamnsuppteckningar från Jämtland och Medelpad. Flemströms djupundersökningar är, skriver professor Harry Ståhl, "ytterst värdefulla och i sin kännedom om de jämtska ortnamnen har han ingen konkurrent". Han blev en auktoritet också i fråga om ortnamn i andra norrländska landskap. Med sina gedigna kunskaper och sitt säkra omdöme stödde och inspirerade han många forskare och studenter med Norrland som arbetsfält. 1970 utsågs han till hedersdoktor vid Umeå universitet.

Trots att arkivtjänstgöringen inte gav stort utrymme för egen forskning hann Flemström publicera många uppsatser i vetenskapliga tidskrifter och hembygdsböcker och även tidningsartiklar. Av betydelse för forskningen kring forntida vattennamn i Europa är hans uppmärksammade utredning Bynamnet Ammer (i Namn och bygd 1970). Viktiga större arbeten av hans hand är de två delar av Ortnamnen i Jämtlands län som ägnats åt bebyggelsenamnen i Ragunda kommun (1983) och Bräcke kommun (1995) och böckerna "Jämtländska ortnamn" (1972) och "Ortnamn i Jämtland" (1983), de senare populärvetenskapliga men samtidigt av stort värde för forskningen.

Under sin tjänst vid Ortnamnsarkivet blev han mycket uppskattad bland annat som handledare för upptecknare och excerpister. Med sitt lugna och vänliga sätt, sin stora kunnighet och sin anspråkslösa framtoning hade han lätt att väcka sympati. Han var en god arbetskamrat och en pålitlig vän.

I ungdomsåren ägnade han sig med framgång åt olika grenar inom friidrotten. Senare, under den långa Uppsalatiden, kom kroppsrörelse och friluftsverksamhet att spela en mycket viktig roll för honom. Med glädje fotvandrade han eller åkte skidor i skogsområdet söder om staden. Han var ledamot av styrelsen för Friluftsfrämjandet. Till hans intressen hörde också fotografering.

Med stor värme och tacksamhet kommer vi att minnas Bertil Flemström som en skicklig arkivman och namnforskare och som en god och vänsäll medmänniska.

EVA BRYLLA

ALLAN ROSTVIK

SVANTE STRANDBERG

MATS WAHLBERG

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt