Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-14 23:11 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/carl-olof-morfeldt-eldsjal-inom-bergbyggnad/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Carl-Olof Morfeldt. Eldsjäl inom bergbyggnad

Tekn dr Carl-Olof Morfeldt, Lidingö, har avlidit 84 år gammal. Hans närmaste är hustrun Litti samt barnen Jan-Olof, Daniel, Linda, Caj, Christian och Eva med familjer.

Carl-Olof Morfeldt, son till Kongomissionärerna Judit och Oscar Morfeldt, föddes i Hedemora. Familjen flyttade 1934 till Lidingö där Carl-Olof sedan kom att bo i närmare 70 år.

Efter studenten fortsatte Morfeldt sina studier vid Stockholms högskola med inriktning på geologi. Den pedagogiska kompetens som han tidigt visat kom väl till pass när han senare i 15 år arbetade som speciallärare i allmän geologi för blivande civilingenjörer vid KTH.

De årliga Dalaexkursoinerna lär ha varit oförglömliga för teknologerna.

En tidig tillämpning av sina geologiska kunskaper fick Carl-Olof Morfeldt som "råvarukonsult" åt Skånska Cement AB för vilka han karterade råvarufyndigheter. Tillsammans med bland andra dr Tor Hagerman, geolog, grundade Morfeldt 1957 Hagconsult AB, där han snart blev den drivande kraften och från och med 1964 dess vd och huvudägare.

Hagconsult kom att verka inte bara under en dynamisk ledare, utan även under en dynamisk byggnadsepok. Firman deltog bland annat under omvandlingen av centrala Stockholm med alla de problem som uppkom i samband med djupgrundläggning under grundvatten samt ett flertal olika tunnelprojekt och bergrum. Verksamheten ökade i omfattning och allt fler geologer och civilingenjörer anställdes, av dessa ofta sådana som Morfeldt lärt känna som teknologer.

Carl-Olof Morfeldt och Hagconsult blev på sätt och vis synonyma begrepp. Morfeldt hade en unik förmåga att marknadsföra verksamheten, han anlitades flitigt som engagerad föredragshållare vid universitet och seminarier och presenterade ett flertal skrifter inom det ingenjörsgeologiska området. Bergrumslagring och tunnlar samt grundvattenproblematiken vid ingrepp i den urbana miljön var huvudteman. Själv lanserade Morfeldt begreppet byggnadsgeologi och grundade 1970 Byggnadsgeologiska sällskapet, BGS. Byggnadsgeologi blev senare också ett ämne vid KTH.

Carl-Olof Morfeldt blev en auktoritet inom undermarksbyggandet. Han kallades ofta som sakkunnig i rättstvister och blev invald i ett flertal forskningsråd såväl nationellt som utomlands.

Han deltog med föreläsningar vid ett 25-tal internationella konferenser och symposier. Han hade förmåga att med väl illustrerade exempel på ett lättfattligt sätt presentera sitt budskap.

Morfeldt var också eldsjälen bakom bergbyggnadskonferensen, Rockstore -77 i Stockholm.

År 1979 kallades Carl-Olof Morfeldt att ta emot titeln teknologie hedersdoktor vid Chalmers tekniska högskola och så sent som i fjol utnämndes Morfeldt till hedersmedlem i IAEG.

Carl-Olof Morfeldt var inte bara en dynamisk och entusiastisk ledare, han var också generös och uppskattande. Han var på sätt och vis krävande men krävde ändå mest av sig själv och ställde alltid upp när det behövdes. Arvet gick igen i hans engagemang - han blev byggnadsgeologins egen missionär. Slutligen må här nämnas Carl-Olofs stora öppenhet och vänlighet, han fick vänner över allt, alla han någon gång träffat kände sig som hans personliga vänner.

Carl-Olof Morfeldt var en stor personlighet.

PER TAFLIN

medarbetare och vän i 50 år

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt