Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 19:54 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/catharina-broome/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Catharina Broomé

Dominikansystern Catharina Broomé, Stockholm, har avlidit 83 år gammal. Hennes närmaste är hennes tre biologiska systrar samt dominikansystrarna i Stockholm och Göteborg.

Syster Catharina föddes i en katolsk familj, där kristen tro var en naturlig del av vardagen.

Tidigt i livet blev hon klar över sin kallelse att bli ordenssyster. Efter studentexamen och studier i Uppsala begav hon sig 1945 till novitiatet i Voreppe nära Grenoble. Därefter vidtog ytterligare utbildning i klosterlivet i Pensier utanför Fribourg. 1950 återvände hon till Sverige och var verksam här i 50 år. Hon levde och arbetade i följande kommuniteter: Stockholm (Villagatan 21) 1950–1978, Stiftsgården Marielund, Ekerö 1978–1990, Märsta 1990–1999.

Sedan 2000 har hon vårdats på sjukhem.

Hon ingick i redaktionen för Katolsk kyrkotidning alltsedan 1960-talet och 30 år framåt. Även långt utanför katolska kyrkan blev syster Catharina känd som katolsk folkbildare, något av kyrkans ansikte utåt. I massmedier var hon en orädd debattör, som ofta uttalade sig i katolska frågor. Under de senaste årtiondena tog hon ofta till orda när det gällde kvinnans plats i kyrkan.

Via arbetet med katekesmaterial på svenska kom syster Catharina att utveckla sin pedagogiska skrivartalang och författade efterhand en rad böcker om katolska kyrkan, ordensliv med mera varav den mest kända är ”Katolicismen”. Hon hade en förmåga att uttrycka sig enkelt och lättbegripligt så att även människor utan förkunskaper förstod vad det handlade om. Som översättare bidrog hon till att förmedla utländsk teologisk reflexion till en svensk allmänhet. Det var för dessa folkbildande insatser i det svenska kulturlivet som syster Catharina av teologiska fakulteten vid Uppsala universitet tilldelades doktorstiteln honoris causa 1989.

I sann dominikansk anda ägnade syster Catharina det mesta av sina krafter åt människor utanför katolska kyrkan. Otaliga är de predikningar, föredrag, andakter och retreater som hon hållit i Svenska kyrkan, frikyrkorna eller i allmänna kultursammanhang. Det fanns en bredd i hennes ekumeniska engagemang. Hon samarbetade både med biskopar i Svenska kyrkan och med pingstpastorer.

Hennes röst hördes regelbundet i radio och hon syntes också ibland i teverutan. Efter sådana evenemang sökte människor ibland upp henne och hon blev en vägvisare in i kyrkan för mången konvertit. Hon fungerade även som mentor för några av dem som i dag arbetar i Stockholms katolska stift.

Syster Catharinas sinne för språk, dikt och liturgi togs tillvara när hon ingick i ”Sampsalm”, som tillsammans med 1969 års psalmkommitté utarbetade första delen av den ekumeniska psalmboken, vilken togs i bruk 1986. Hon bidrog själv med många översättningar och nydiktningar i psalmboken.

För Stockholms katolska stift, systrarna Broomé och dominikansystrarna är syster Catharinas långvariga sjukdom och död en svår förlust. Hennes klokhet och kummunikationsförmåga skulle så väl behövas i dag. Samtidigt tackar vi Gud för allt hon fick uträtta i hans tjänst under så många år och för allt hon tillförde oss systrar i vårt kommunitetsliv.

Dominikansystrarna i

Stockholm och Göteborg genom

Syster Katrin Åmell OP

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt