Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-24 01:23 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/dn-gratulerar-en-sjoman-gar-iland/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

DN gratulerar: En sjöman går iland

Namn: Peter Nordbeck

Fyller: 60 år på söndag

den 19 juli

Yrke: Amiral, f d marinchef

Sjöväg numera: Mellan sommarstugan i Stegesund och

golfbanan, i motorbåt.

Permanentviste: I Stockholm.

Familj: Maka Eva, två barn,

Marie och Carl

En sjöman har lämnat sin flotta och gått iland. Viceamiral Peter Nordbeck, som fyller 60 år på söndag lämnade den 1 juli tjänsten som marinchef. Han möter med hustru Eva på bryggan i Stegesund, nära Vaxholm i Stockholms mellanskärgård. Det var ungefär hit men inte längre som ryssarna kom det ödesdigra året 1719 då skärgården härjades av den ryska galärflottan, medan svenska flottan låg i Vaxholm och inte kunde gör mycket för att stoppa de grundgående galärerna.

När möjliga och omöjliga ubåtar härjade som mest efter svenska kusten på 80-talet var Peter Nordbeck flottiljchef och följde på nära håll flera ubåtsincidenter.

- Jag upplevde aldrig denna ubåtsaktivitet som militärt obegriplig. Den kunde ses som ett logiskt men fullständigt oacceptabelt inslag i det kalla krigets strategi. Det blåste riktigt kallt under 80-talet. När Sovjetunionen sedan upplöstes så upphörde också mer eller mindre denna ubåtsaktivitet, säger Peter Nordbeck.

Sjömansbanan började i Karlskrona dit han kom som ettåring från födelsestaden Grängesberg i Dalarna. Det var sjövärnskåren fick honom intresserad av sjöhavet och inriktade honom på sjöofficersbanan. När president Kennedy höll sitt ödesmättade tal under Kubakrisen år 1962 satt han och kallpratade med de yngre officerarna på mässen.

- Vi fick en åthutning av fartygschefen för att vi inte uppmärksammade detta historiska tal, säger Peter Nordbeck.

Sjötjänstgöring ombord i jagare och torpedbåtar blev det efter Sjökrigsskolan. Fartygschef på patrullbåten "Jägaren" efter två år på Militärhögskolan. Divisionschef på 11:e torpedbåtsdivisionen. En vändpunkt i sjöofficerskarriären blev utbildningen i USA på Naval War College i Newport Rhode Island.

- Jag var innan dess en utpräglad tekniker. I fortsättningen kom jag att koncentrera mig på strategi och säkerhetspolitik för att försöka förstå varför konflikter och krig uppstår. Att lära av historien är nödvändigt för att förhindra krig, säger han.

När Sovjetunionen upplöstes i början av 90-talet var Peter Nordbeck stabschef vid en av milostaberna, chef för försvarsstabens planeringsavdelning och slutligen försvarsstabschef perioden 1992-94. Sedan blev han "CM", det vill säga "marinchef" fram till pensionen den 1 juli i år. "Min längsta törn", säger han.

Behövs det något försvar nu när det kalla kriget är slut och den traditionella hotbilden mot Europa lösts upp

- Ja, än har vi inte uppnått den eviga freden. I det nya läget handlar det om att hantera risker på olika nivåer. Det visar inte minst kriget på Balkan. Konflikter får inte utvecklas till storkrig. Inom den europeiska unionen så måste Sverige ta sitt ansvar för att säkerheten upprätthålls. I praktiken är vi redan med i försvarsalliansen Nato, genom samarbetet inom partnerskap för fred.

Försvarsmakten skall värna den territoriella integriteten och göra internationella insatser. Ubåtskränkningarna under 80-talet tvingade marinen till omorganisation och förnyelse och ligger förkant jämfört med andra försvarsgrenar i det pågående förändringsarbetet.

En korvettflotta med ytstridsfartyg, uthålliga ubåtar, och ett kustartilleri med rörliga amfibiebataljoner finns i 2000-talets svenska marin som skall kunna agera då behov uppstår i Östersjöområdet. Ubåtarna behövs som avskräckning, de är svåra att spåra för en tänkbara angripare.

Bli bättre i golf (18 i handikapp), skrapa och måla sommarhuset, och umgås med familjen är nya mål för pensionären. "En ny tillvaro för oss", säger hustru Eva diplomatiskt. Skepp och sjömän ruttnar i hamn, är ju ett talesätt. Sjöbenen prövar han i den snabbgående motorbåten mellan sommarstugan och golfbanan.

Krig och örlog på teoretisk nivå släpper dock amiralen inte helt. Peter Nordbeck är ordförande i Krigsvetenskapsakademin. I höst den 22 oktober blir det ett symposium om det nya säkerhetspolitiska läget. Då får vi veta vilket läge som skall gillas.

Anders Öhman

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt