Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 03:20 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/dodsfall-belast-historiker-med-publikkontakt/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Dödsfall: Beläst historiker med publikkontakt

Docent Stig Boberg, Göteborg, har avlidit 77 år gammal.

Hans närmaste är hustrun Inger, barnen Lars, Anders, Svante, Ninna och Sven samt brodern Kurt med familjer.

Stig Boberg föddes i Göteborg och studerade vid Latinläroverket och Göteborgs högskola fram till doktorsdisputation i historia och do-centutnämning.

Franska och historia var hans huvudämnen. Han behandlade fransk historia i flera skrifter och hade stort utbyte av återkommande Parisvistelser för arkivstudier och andra kontakter med franska kulturmiljöer. Professor Curt Weibulls doktorandseminarium med dess kritiska hållning och inriktning på trovärdesprövning av källmaterialet gav bestämmande intryck.

En rad av Stig Bobergs grundligt dokumenterade skrifter gäller Gustav III:s tryckfrihetspolitik och propaganda inför kriget 1788 och den före detta revolutionären Karl XIV Johans åtgärder mot den liberala samhällskritiken. Där samt i handboken "Pressens historia" behandlar Stig Boberg statsmaktens många metoder att bakom en fasad av tryckfrihetsvänliga deklarationer och lagbestämmelser manipulera opinionsbildningen i Sverige och andra länder. En nyorienterande studie på temat politisk fiktion och verklighet gäller konsulatfrågan. Norska politiker krävde eget norskt konsulatväsen och startade en känsloladdad agitation mot de svenska "lydrikesanspråken". Frågan utlöste den slutliga unionskrisen 1905. Stig Boberg visar att norrmän, som var praktiskt berörda, de ombordanställda och redarna ansåg att de rådande systemet fungerade effektivt med rimlig kostnad och behandlade både norska och svenska intressen rättvist.

Stig Boberg började som biblioteksman vid Göteborg stadsbiblioteket - då forskningsbibliotek. Han blev i ovanligt unga år förste bibliotekarie och avdelningschef. Som biblioteksledningens kontaktman med arkitekt och byggare hade han med sin praktiska och ekonomiska blick en stor andel i att 1950-talets nybyggare för universitetsbiblioteket blev en väl fungerande arbetsmiljö.

Han lämnade bibliotekstjänsten 1960 och övergick efter några år som docent och tf professor vid historiska institutionen till att arbeta som självständig uppdragsforskare.

En universitetslärobok om 1700-talets och Napoleontidens politiska historia och den stora, brett upplagda och modernt illustrerade volymen "Upplysningstiden" i Bonniers världshistoria visar hans breda beläsenhet och förmåga till överblick och sammanfattning.

Hans bibliografi innehåller i övrigt bland annat en biografisk studie om Eric Ruuth som gods- och gruvägare i Skåne, Bohusläns senare historia, Göteborgs stadsstyrelse genom tiderna och svensk alkoholpolitik sedan mitten av 1800-talet.

De bygger alla på mycket omfattande litteratur- och arkivstudier.

Stig Bobergs intellektuella nyfikenhet och lätta målföre gjorde honom under många år till en uppskattad medarbetare i radio och TV. Han höll föredrag i vitt skilda historiska ämnen och var under 20 år en av redaktörerna för radioprogrammet "Nu och då" med bortåt 200 sändningar.

Han svarade också för en rad minnesvärda TV-program med långa avsnitt upptagna i olika historiska miljöer runt om i Europa. Det var populärvetenskap med mycken historisk substans, uppskattad av en mycket bred publik också som kultiverad underhållning för vuxen smak.

Vi är många som känner mycket stor respekt för detta arbetsliv och dess alltigenom kvalitetspräglade resultat.

ÅKE HOLMBERG

PER HULTQVIST

LENNART LIMBERG

LARS LJUNGMARK

BERNT SCHILLER

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt