Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-16 23:38 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/gunnar-grandin-skapade-var-moderna-marinelektronik/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Gunnar Grandin. Skapade vår moderna marinelektronik

Konteramiral Gunnar Grandin, Nacka, har avlidit i en ålder av 86 år. Hans närmaste är hustrun Wiveca, född Hallbeck, samt sönerna Gustav, Magnus, Erik och Nils med familjer.

Gunnar Grandin föddes och växte upp i Västerås där han tog studentexamen 1937. Därefter genomgick han utbildning till sjöofficer vid Kungliga Sjökrigsskolan och blev utnämnd till fänrik vid flottan 1940, kommendörkapten 1957, kommendör 1965 samt konteramiral 1970.

Med gedigen erfarenhet av sjökrigsmaterielen utnämndes Gunnar Grandin 1970 till chef för huvudavdelning marinmateriel inom Försvarets materielverk. Han kom att upprätthålla denna befattning fram till sin pensionering 1982.

Det var ett omfattande fögderi han nu fick ansvar för. Kompletta fartygssystem för strid och spaning - över och under vattnet - modernisering och nybyggnad av avancerade kustförsvarssystem med mera. Det var en intensiv verksamhet under hela 70-talet och med en icke ringa prislapp. Som stöd hade han en god organisation med kompetent personal - men stundom med stridiga viljor - som det gällde att få att arbeta i riktning mot det som var optimalt effektivt för marinen och försvaret.

På 60-talet blev Sverige successivt självförsörjande när det gällde marinelektronik.

Gunnar Grandin hade lätt att "ta folk". Hans ledarskap präglades av kunnighet och kraft - uppskattad av medarbetare och kamrater samt av ansvariga bland förvaltningens leverantörer.

Gunnar Grandin hade många intressen varav det marinhistoriska dominerade. Under hans inspirerade ledning kunde huvudparten av "Amiralitetskollegiets historia 1634 - 1968" färdigställas. Ett i sanning imponerande verk. Han ledde framtagning av minnesskrifter som till exempel. "Allmänna försvarsföreningen 100 år" och "Karlskronavarvet 300 år". Han var sjömilitär expert inom Nationalencyklopedin.

Han var ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Även utanför landets gränser kommer Gunnar Grandins insatser att leva vidare. Han åtog sig uppgiften att skapa den svenska avdelningen "Sala Svedese" i det kända Sjöhistoriska museet i Venedig och som visar på de impulser vår flotta fått från Italien allt ifrån 1700-talets galärer till köpet av jagare och annan viktig materiel under andra världskriget.

Harry Engblom

Sten B Nilsson

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt