Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Gustav Jonsson död

Skå-doktorn GUSTAV JONSSON har avlidit 87 år gammal.

Han efterlämnar hustrun Britt Jonsson och sönerna Mattias och Martin samt från tidigare äktenskap Staffan och Annika samt Görel, Jonna och Jonas med familjer.

Gustav Jonsson föddes i en bondesläkt i byn Runemo i Hälsingland. Fadern var sågverksdisponent och familjen flyttade snart in till Bollnäs där de tillhörde den så kallade societeten. Halvsocieteten, skulle Gustav säga.

Efter gymnasiestudier i Hudiksvall, som Gustav lämnade som A-student, började han läsa medicin i Uppsala 1928, flyttade i början av trettiotalet till Karolinska institutet i Stockholm och arbetade i början av sin bana bl a på Serafimerlasarettet och Norrtulls sjukhus. Genom förmedling av kollegan och vännen socialläkaren Gunnar Inghe kom han år 1937 till rättspsykiatriska kliniken på Långholmen under den magnetiske överläkaren Olof Kinberg.

HANS vänsterengagemang tog form via medlemskap i Clarté, aktivt arbete i RFSU, som bildades dessa år, och genom Sveriges första kollektivhus vid John Ericssonsgatan i Stockholm där familjen flyttade in bland de första hyresgästerna.

1936 gifte sig Gustav Jonsson med läkaren Esther Lamm med vilken han fick två barn. I början av fyrtiotalet gifte han om sig med psykologen Margareta Embring och på sextiotalet med Britt Jonsson.

1943 tillträdde Gustav landets första läkartjänst inom den psykiska barna- och ungdomsvården, PBU i Karlstad och det var via denna befattning som han några år senare, 1947, kom till Skå för att bygga ett barnhem för nervösa och psykopatiska barn, som benämningen lydde. Stockholms barnavård hade just genomlidit en allvarlig barnhemsskandal där aga och annan vanvård uppdagats på ett pojkhem. Nu var det dags att pröva en ny antiauktoritär uppfostringsmetod och Gustav var mannen som skulle göra det.

Under pionjäråren var barnbyn Skå ständigt skandalomsusad, men ur varje kris reste sig institutionen och resurserna kunde gradvis förstärkas. Länge fungerade barnbyn som barnavårdsnämndens flaggskepp. Det var härifrån som debatten om barnuppfostran, ungdomsbrottslighet, sexuell upplysning och så småningom även social forskning utgick.

1971 blev barnbyn familjeby och som sådan fungerar den än i dag.

1967 disputerade Gustav Jonsson på avhandlingen om det sociala arvet, "Delinquent boys, their parents and grandparents", ett verk som fått bestående betydelse för förståelsen av hur social och psykologisk ofärd utvecklas i fattiga familjer.

EFTER PENSIONEN verkade Gustav som flitig författare av populärvetenskapliga böcker och medverkade i den aktuella debatten i radio och tidningar. 1983 smittades Gustav Jonsson i samband med en blodtransfusion av hiv. Om den katastrof som detta innebar skrev han tillsammans med sin hust-ru Britt i boken "Smittad", som kom att översättas till flera andra språk, bl a japanska.

Långt om länge nådde sjukdomen i fatt honom och det var i sviterna efter aids, "knarkarnas, horornas och de utstöttas sjukdom", som han på fredagsförmiddagen avled stilla på Råcksta sjukhus i Stockholm.

KERSTIN VINTERHED