Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-18 12:58 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/hans-hacksell/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Hans Hacksell

Förre chefen för Livregementets grenadjärer, överste Hans Hacksell, Nora, har avlidit i en ålder av 76 år. Närmaste är hustrun Gunvor samt sönerna Robert och Lars.

Hans växte upp i Vikersvik utanför Nora. Han valde den militära banan och blev 1963 fänrik vid Livregementets grenadjärer i Örebro, ett regemente som han kom att tillhöra under hela sin yrkeskarriär.

Efter sedvanlig trupptjänst, vidareutbildning och tvåårig stabskurs vid Militärhögskolan blev han major 1974 och överstelöjtnant 1982. Han var avdelningschef vid Bergslagens militärområdesstab 1982–85, bataljonschef vid eget regemente 1985–86 och utbildningschef vid Stridsskolan 1987–90. 1990 utnämndes han till överste och arbetade sedan som chef för Infanteriets officers­högskola.

Hans blev 1992 chef för Liv­regementets grenadjärer i Örebro i övertygelse om vad Sveriges försvar krävde i det postsovjetiska Europa, formulerade den nye regementschefen överste Hans Hacksell en situationsanpassad verksamhetsidé: ”Livregementets grenadjärer skall utvecklas till att bli ett av Sveriges ledande regementen avseende utbildning och utveckling av krigsförband för territorialförsvarets behov”. Han inspirerade sina medarbetare att i denna anda prestera sitt bästa.

I samverkan med chefer och handläggare på regional och central nivå lyckades han 1996 avvärja hotet om nedläggning. Visserligen kunde man snart se att han endast kortvarigt lyckades begränsa verkningarna av arméns stegvisa nedrustning. Han fick som många andra stå ut med beskyllningar som ”regementskramare”, driva ett ”särintresse”. Detta trots att det egentligen handlade om att även efter Sovjets sammanbrott framsynt söka slå vakt om ett svenskt folkförsvar, förankrat i samhället.

Hans Hacksell gick i pension 1998 och kastade sig då med liv och lust över andra utåtriktade verksamheter.

Han var framgångsrik inom orientering, skidåkning och motorsport. Han var i alla sammanhang utpräglat målinriktad och var en flyhänt och skicklig skribent, som när andan föll på gärna bytte penna mot palett och pensel.

Hans var en känslomänniska som hade nära till skratt och tårar men som samtidigt såg på sig själv och sin omgivning med humoristisk distans.

Hans var en god kamrat. Han var i själ och hjärta en romantiker men var även fast förankrad i den verklighet som han nu tvingats lämna.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt