Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-19 18:32 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/henry-lindroth-till-minne/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Henry Lindroth till minne

Professor HENRY LINDROTH har, som tidigare meddelats, avlidit.

Han var en i ordets bästa mening bred musiker. Efter att i ungdomsåren ha ägnat stor uppmärksamhet och tid åt dirigentverksamhet kom han längre fram att ägna sig alltmer dels åt konserterande verksamhet som organist, dels åt komposition och undervisning i musikteori. Hela sin yrkesverksamma tid verkade han som kyrkomusiker.

Han var organist vid Tabernaklet i Stockholm och undervisade samtidigt vid Betelseminariet. Under en sexårsperiod fungerade han som förbundsdirigent för Svenska baptisternas sångarförbund och fungerade samtidigt som redaktör för dess tidskrift Sången.

1941-51 fungerade han som en högt uppskattad dirigent för Roslagens musiksällskap.

1943 tillträdde han en kyrkomusikertjänst i Hjorthagens kyrka i Engelbrekts församling och flyttade 1955 över till Engelbrektskyrkan, där han var verksam intill pensioneringen 1976. Han knöts 1949 till Musikhögskolan i Stockholm, där han undervisade i harmonilära och komposition.

KOMPONISTEN Henry Lindroth ägnade den största delen av sin verksamhet åt kyrkomusikaliska kompositioner. Han hade under sin tid som körledare inom Baptistsamfundet kommit i kontakt med en repertoar där en enkel och folklig melodik och harmonik ingick som grundläggande element. När han senare, i samband med sina studier för Gunther Raphael, kom i kontakt med en kontrapunktisk, av J S Bachs och Max Regers musik inspirerad, kompositionsstil, innebar detta en förändring av hans synsätt och av hans kompositoriska hantverk. De melodiska, rytmiska och harmoniska influenserna från Raphael kom att sätta sin prägel på hans kompositioner.

Organisten Henry Lindroth hade en egenskap som, i varje fall av undertecknad, har upplevts som ovanlig och synnerligen tilltalande. Han var en ytterst temperamentsfull personlighet, sensibel som få och med en synnerlig förmåga till koncentration och urladdning. Dramatisk musik fick i hans framföranden en behandling som i hög grad motsvarade alla önskvärda krav. Samtidigt fanns där den lyriska ådra och den osedvanligt stora klangliga sensibilitet som gjorde det möjligt för honom att på ett adekvat sätt framföra musik av t ex Oskar Lindberg, Otto Olsson och andra svenska kyrkomusikaliska storheter.

LÄRAREN Henry Lindroth knöts redan 1949 till Musikhögskolan där han undervisade i harmonilära och komposition. Sin syn på denna sin verksamhet samlade han 1960 i läroboken "Musikalisk satslära".

Hans stora intresse och kunnande gjorde att han 1960 kallades att vara ledamot av Musikaliska akademin och arbetande medlem i dess kyrkomusikkommitte. Han fick professors namn 1960.

Även om det av någon kan uppfattas som mindre väsentligt vore det dock ett allvarligt fel att inte nämna Henry Lindroths förmåga att med sitt orgelspel leda koralsång.

För undertecknad, som haft förmånen att tillsammans med Henry Lindroth under 12 år få fungera som kyrkomusiker i Engelbrekts församling, skall bilden av den generöse, seriöse och varmhjärtade vännen och kollegan vara i djup tacksamhet bevarad.

DAN-OLOF STENLUND

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt