Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-14 02:05 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/mangkunnig-flygvapenchef/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Mångkunnig flygvapenchef

General AXEL LJUNGDAHL, tidigare chef för flygvapnet, har avlidit 97 år gammal.

Han föddes i Lund och slog tidigt in på den militära banan. Han blev fänrik vid infanteriregementet i Ystad 1918 och genomgick sedan flygförarutbildning på Malmslätt 1921-23.

1939 nådde han överstelöjtnants grad, blev överste 1940 och generalmajor 1943, generallöjtnant 1954 och general 1960. I omgångar tjänstgjorde han som lärare under 1920- och 30-talen vid Krigshögskolan samt var militär- och flygattaché i London. I hans allsidiga militärutbildning ingick också Sjökrigshögskolan.

Innan Axel Ljungdahl 1954 utnämndes till flygvapenchef hade han varit med om att bygga upp det svenska militärflyget som från 1936 till 1947 utökades från fem flottiljer till tjugo förband.

Efter sin pensionering som flygvapenchef 1960 ägnade han sig åt studier. Han tog en fil kand 1965 och en fil lic tre år senare. 1970 blev han fil dr och teol kand 1975.

Axel Ljungdahl har också skrivit en del böcker, bl a "Profetrörelser, deras orsaker, innebörd och förutsättningar" ,vilken var hans doktorsavhandling, och "En flyg-officers minnen" som utkom 1972.

Hans närmaste är makan Ruth och dottern Birgitta med maken Örjan Forsell.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt