Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Familj

Martin Johnson

Martin Johnson, Lund, avled tidigare i år, 81 år gammal. Närmaste anhörig är brodern Axel.
Martin Johnson var som professor vid Utrechts universitet, åren 1973–1986, den enda professorn i parapsykologi i världen som stöddes av statliga medel.

Martins barndom i Malå i Lappland gav honom många exempel på människor som trodde att de besatt synsk förmåga. Detta och egna märkliga sanndrömmar väckte nyfikenhet hos honom. Fascinationen inför norrskenet gjorde astronomi till ett stort intresse och i början av sin karriär blev Martin amanuens till astronomen Kurt Lundmark.

Det var dock främst amerikanen J.B. Rhine som var Martins förebild. Rhine var pionjär när det gäller att etablera parapsykologi på universitet och att utveckla en metodik för att undersöka paranormala fenomen. Rhine var empiriker och det imponerade på Martin.

Redan under sin tid vid Lunds universitet hade han hunnit bli Ulf Kraghs första elev och var med om att utveckla Lunds även i dag mest välkända psykologiska instrument, The Defense Mechanism Test, för att mäta omedvetna processer. Efter sitt tillträde som professor i Utrecht grundade Martin European Journal of Parapsychology, publicerade ” Parapsykologi: Försök till forskning i upplevandets och kunskapens gränsmarker” (Zindermans 1980) och, tillsammans med Örjan Björkhem, ”Parapsykologi och övertro” (Forum 1986). Trots sitt kontroversiella intresseområde var Martin Johnson respekterad för sin kritiska hållning till ämnet och strävade i likhet med Rhine efter att tillämpa vetenskapliga metoder på området. Den aktuella debattboken ”Debating Psychic Experiences” innehåller lovord om Martin skrivna av Ray Hyman, allmänt sedd som parapsykologins främste levande kritiker.

Martin Johnson blev med tiden professor emeritus vid Lunds universitet och William Roll doktorerade under hans handledning 1989 med en avhandling om parapsykologi. Martin Johnson skapade internationell respekt för den mera seriösa forskningen inom ämnet. Martins motto i livet var: ”Ge dig aldrig!”

Adrian Parker

Professor i Psykologi 
vid Göteborgs Universitet

Göran Brusewitz

President Svenska 
sällskapet för 
parapsykologisk forskning