Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-18 02:50 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/per-kirkeby/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Per Kirkeby

Som tidigare meddelats har den danske konstnären Per Kirkeby avlidit i en ålder av 79 år. Han efterlämnar hustru och fyra barn.

Ingen annan skandinavisk konstnär har i så hög grad präglat sin samtid som Per Kirkeby. I början av 1960-talet var han en av de ledande när det gällde uppbrotten mot nya uttrycksformer och nya motivområden. Han blandade medier som film, teater och performance. Måleriet, teckningen och grafiken gavs inramningar av en tegelarkitektur som tog upp medeltida murtekniker. Hans blick på naturen färgades av den utbildning till geolog som han tillägnat sig parallellt med konstutbildningen.

Hans stora intresse för omvärlden, en bottenlös vetgirighet, fick honom att livet igenom tillföra sin konst nya inspirationskällor. Det innebar också att han under en stor del av sitt liv verkade som lärare. Per Kirkeby kom 1962 till Den eksperimenterende kunstskole, förkortad EKS-skolen, som leddes av målaren och skulptören Poul Gernes som blev något av en mentor för honom liksom för skulptören Björn Nörgaard som blev en samarbetspartner i många konstnärliga projekt. En annan viktig inspirationskälla var Asger Jorn.

Per Kirkebys verksamhet som målare och skulptör skulle snart föra honom långt utanför Danmarks gränser. Han blev en flitig utställare, förutom i de nordiska länderna, och på den europeiska kontinenten också i USA. Sina stora framgångar till trots övergav han aldrig sin uppgift som lärare, i många år uppehöll han en professur i Karlsruhe.

För både sin publik och sina elever vid konstskolorna kom han att står för en kontinuitet under perioder då måleriet hamnade i skymundan för andra uttrycksmedel. Han kunde också försvara sin verksamhet och sina idéer i ett omfattande författarskap som visar på en djup förståelse för bildskapandets möjligheter och traditioner.

I Sverige har hans konst presenterats vid ett stort antal tillfällen på Moderna museet, i Magasin 3 och i konstgallerier. Hans storskaliga tegelskulpturer kan ses bland annat på Skeppsholmen i Stockholm, på Göta älvstranden i Göteborg och i Wanås skulpturpark.

Trots långvarig sjukdom upphörde Per Kirkeby inte med sitt skapande arbete. Hans verk kommer, länge efter det att han lämnat oss, att dela med sig av sitt rika innehåll och ett förhållningssätt till konsten som aldrig tillät honom att stanna upp, att aldrig upphöra med att söka nya vägar.

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt