Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-11-18 07:04 Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/arkiv/familj/rolf-bergh/
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Familj

Rolf Bergh

Arkitekten SAR Rolf Bergh, Täby, har efter en tids sjukdom avlidit 87 år gammal. Hans närmaste är hustrun Marie-Louise och barnen Sven, Henrik, Olle, Kristina och Maria med familjer.

Rolf Bergh tillhörde en grupp arkitekter som tillsammans studerade på KTH och sedan kom att bli betydande och inflytelserika inte minst på kyrkobyggandets område.

Lärare som Erik Lundberg kom starkt att prägla Rolfs tänkande. Rolf har berättat hur Erik Lundberg en dag i slutet av 40-talet kom och frågade om han kunde göra en skiss till en kyrka utanför Falköping. Platsen hette Frigger­åker. Det var ont om arbete för en ung nyutbildad arkitekt, och Rolf åtog sig arbetet med stor entusiasm. Kinnekulletrakten var Rolfs hemtrakter och han kände väl dess oerhörda kulturskatter i traktens medeltida kyrkor.

Rolf blev så lyrisk av uppdraget att han i en rapport skrev: ”Ett smyckeskrin, buret och upplyftat ur marken, ett skrin som omsluter det rum där församlingen och altaret möts”. En enkel modell i mörk lera, som rymdes i en kupad hand blev ”skissen ” till Frigger­åkers kyrka. För några år sedan gjorde Rolf ett slags bokslut över sin verksamhet och han skriver om Friggeråkers kyrka:”Den kupade handen som förenar altare och församling blev normgivande för mig för framtiden.”

Efter Friggeråker kom det att bli en lång rad kyrkliga uppdrag. 1951 vann Rolf 1:a pris i en arkitekttävling om en ny kyrka och församlingshem i Oxelösund. Ett stort och komplicerat bygge i betong.

Under den här tiden genomgår Rolf utbildning på Konstakademin. Han erhåller ett resestipendium till Rom och hämtar idéer och intryck som han omsätter i sitt skapande.

Uppdragen blir allt fler och Rolf etablerar sig med ett litet kontor i en gammal skomakarverkstad på Rörstrandsgatan, där man sedan förblev. Rolfs bror Tore, konstnär, blev en viktig samarbets- och samtalspartner under de nära 50 år som kontoret bestod.

Behovet av nya kyrkor i de kyrklösa förorterna var under efterkrigstiden stort. Men det gällde också att skapa kyrkorum i en tid av starkt nytänkande på liturgins område. Det Andra Vatikankonsiliet vid 60-talets början gav många nya signaler som också kom att få betydelse långt utanför den katolska kyrkans gränser. Kyrkorummens storlek och form kom i fokus. Rolf upptogs av dessa nya idéer. Tillsammans med sin bror Tore arbetade han fram en typkyrka, den som kom att kallas ”studiokyrkan”. Ett fruktbart samarbete på de så kallade konstnärskonferenserna på Sigtunastiftelsen mellan en rad teologer, konstnärer och tekniker, med direktor Olov Hartman i spetsen, utvecklade ”studiokyrkan”. 1966 byggdes den första kyrkan på Stiftelsen. Ett kyrkorum 10x10 m med ett tak som bars upp av två i varandra trädda limträbågar, ett rum med närhet, gott ljus och god akustik. Under åren restes nära 20-talet sådana kyrkor på olika ställen i landet.

Listan över Rolf Berghs verk är lång; Östertälje, Aspeboda, Tungelsta, Storvreta, Kils kyrka samt renoveringar som Linköpings domkyrka, Gävle Trefaldighet, Umeå stads kyrka, Lycksele kyrka, församlingshem som Munken i Sigtuna och Hedemora. Detta bara några axplock.

Rolfs kunskaper och erfarenheter kom också att räcka till för uppdrag utanför kyrkan. Inte minst hans stora insatser för Folketshusrörelsens byggande är värt att påminna om.

Men Rolf kom också att få stor betydelse som handledare och lärare på KTH under många år. Alltid beredd att dela med sig av sina rika erfarenheter och djupa kunskaper. En av storheterna med Rolf var hans förmåga att ständigt ompröva sina idéer och lyssna, att inte fastna i klichéer och enkla ”billiga” lösningar.

Ett uttryck för Rolf Berghs storhet som arkitekt är de utställningar som gjorts av hans verk, främst Arkitekturmuseets stora utställning ”Rum för samling” 1982.

En stor arkitekt, en varm, generös vän har lagt ner sina jordiska verktyg, men hans verk skall finnas bland oss för framtiden. Vi lyser frid över hans minne.

Carl-Göran Bergman

fd generalsekreterare i Kyrkfrämjandet

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt